Wat met mijn woonlening en kan mijn huurder om opschorting vragen? Het antwoord op acht prangende vastgoedvragen in coronatijden

.
RV .
Mensen die onlangs een huis kochten of een woonlening aangingen, zitten met heel wat vragen. En ook voor (ver)huurders is er veel onduidelijkheid. We klopten bij Hillewaere Vastgoed aan voor een antwoord op de meest prangende vragen.

1. Ik kocht recent een huis. Wat met de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte?

Normaal gezien is het zo dat koopaktes binnen de vier maanden na ondertekening van het verkoopcompromis bij de notaris getekend moeten worden. Notarissen krijgen nu echter twee maanden extra de tijd voor het verlijden van de aktes. Ook enkele geldende gunstregimes, zoals het verlaagd tarief bij domiciliëring in de woning binnen de twee jaar, schuiven mee op. Tijdens die twee extra maanden zullen zowel koper als verkoper geen aanspraak kunnen maken op verwijlinteresten. Praktisch is het wel van groot belang dat beide partijen goed afspreken wanneer de opleveringen plaatsvinden. Vaak zullen ook deze uitgesteld worden, maar dat is niet altijd mogelijk.

2. Ik ben net een woonlening aangegaan. Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Voor heel wat gezinnen zal de coronacrisis een financiële impact hebben, bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid. Indien zij dit aan hun bank kunnen aantonen, kunnen ze vanaf dat moment tot 30 september 2020 uitstel vragen om hun hypothecaire lening af te betalen. Deze regel geldt eveneens voor bedrijven en zelfstandigen.

3. Ik verhuur een woning. Kan mijn huurder om een opschorting van de huurprijs vragen?

De financiële situatie van de huurder is op zich geen reden om de verplichting tot betaling van de huurprijs (tijdelijk) op te schorten. Uitstel van betaling of een andere vorm van tegemoetkoming kan natuurlijk wel in overeenkomst met de verhuurder. Belangrijk hier is om duidelijke, haalbare afspraken te maken en deze ook op papier te zetten om mogelijke discussies in de toekomst te vermijden.

4. Ik verhuur een handelspand. Kan mijn huurder om een opschorting van de huurprijs vragen?

Hier is er geen eenduidig antwoord, omdat het gaat om een situatie van tijdelijke overmacht. De ene strekking in de rechtsleer stelt dat de verplichting tot betaling van de huurder hierdoor vervalt, een andere strekking vindt dat de gevolgen door beide partijen evenwichtig gedragen moeten worden.

In tegenstelling tot woninghuur wordt een handelspand in de huidige omstandigheden vaak niet gebruikt. Het is in het belang van beide partijen om zorgvuldig met deze situatie om te gaan. Een verhuurder heeft er weinig aan dat de huurder failliet gaat. Indien de huurder niet of minder betaalt, bestaat er ook als eigenaar de mogelijkheid om bij de bank een opschorting van betalingen aan te vragen tot 30 september 2020.

5. De huurovereenkomst loopt ten einde. Ben ik als verhuurder verplicht om een verlenging toe te staan?

Strikt gezien kan de huurder een verlenging van de eigenlijke huurovereenkomst in deze situatie niet afdwingen. Dit wil niet zeggen dat de verhuurder er niet mee kan instemmen om de huurder langer in het pand te laten verblijven. Dit laatste wordt dan vastgesteld in een overeenkomst van bezetting ter bede, gekoppeld aan een bezettingsvergoeding. Dit geeft de huurder een tijdelijk gebruiksrecht van het pand en de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst op elk moment stop te zetten.

6. Ik verhuur een pand. Kan ik de huurder vroegtijdig uit de woning laten zetten tijdens de coronaperiode?

Een uithuiszetting is momenteel niet toegestaan, de verhuurder kan de huurder dus niet dwingen te verhuizen. De verhuurder zit hierdoor tijdelijk in een impasse. Ook wanneer de huurder zich niet aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst houdt, is de verhuurder op dit moment niet in de mogelijkheid om de huurder uit te zetten. Dit laat de verhuurder niet na om na de coronaperiode een uithuiszetting in te leiden bij de vrederechter, waarbij achterstallen of vergoedingen teruggevorderd kunnen worden.

7. Ik heb onlangs een woning gekocht. Kan ik eisen dat ik vroegtijdig mijn intrek neem?

Nu de notariële aktes twee maanden later verleden kunnen worden, kan deze situatie zich wel eens voordoen. De koper kan echter niet met recht eisen om op de initieel voorziene aktedatum zijn intrek te nemen in zijn nieuwe woning. In dergelijke situaties worden de belangen van beide partijen tegenover elkaar afgewogen en kijkt men naar de gevolgen voor de koper wat betreft huisvestigingsmogelijkheden.

8. Ik wil mijn woning verkopen. Kan ik nog een EPB-aangifte of EPC laten opmaken?

Momenteel zijn er in deze specifieke dienstverlening nog geen officiële noodbepalingen vastgelegd. Het Vlaamse Energieagentschap VEA raadt echter af om in de huidige situatie EPB-aangiftes of EPC-attesten te laten opmaken.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.