U kan op 336 plaatsen gaan supermarktwonen

VASTGOEDSECTOR WIL HUIZEN ZIEN IN PLAATS VAN AUTO'S BIJ GROTE WINKELS

kos
Supermarktwonen, dát is de trend die projectontwikkelaars in ons land willen promoten. En ze bedoelen dat héél letterlijk: bouw je huis gewoon op de parking van een supermarkt. De auto's van klanten worden dan ondergronds gestopt.

Volgens de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), die meer dan 150 projectontwikkelaars onder dak heeft, kunnen op bestaande parkings en platte daken van supermarktketens probleemloos huizen en appartementen gebouwd worden. "We zouden niet het hele terrein volbouwen", verduidelijkt Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder van de BVS. "Op de helft van de site zouden woningen komen en op de andere helft sportvelden, parken en moestuintjes. In Nederland doen ze het al: in Utrecht kan je sporten op voetbalvelden boven de parkeergarages van Ikea."


"Nu lijken die supermarkten die in de jaren 70 gebouwd werden, op grote schoendozen met parkings. Daar moeten we vanaf. 's Avonds en 's nachts zijn die parkings leeg en verlaten. Het zijn net spooksteden, terwijl het juist heel leuk wonen is in de stad. Je bent dichtbij crèches, scholen en allerlei winkels. Als diezelfde supermarkten straks over een ondergrondse parking beschikken, kan er op de huidige parkings gebouwd worden."

Addertje

Uit een studie van de Universiteit Gent en de KU Leuven blijkt dat er best veel percelen in aanmerking komen. Van de 1.461 Vlaamse supermarkten die de onderzoekers onder de loep namen, bleken 336 sites geschikt te zijn voor de nieuwe trend. De andere sites niet, omdat de oppervlakte van de buitenparking te klein is: die moet minimum een halve hectare zijn. Als op de 336 sites gebouwd mag worden, is in totaal 200 tot 250 hectare bouwgrond beschikbaar. Naast meer woonruimte creëren, zien de projectontwikkelaars nog andere voordelen van hun idee: de steden worden groener, er zullen minder files zijn én de supermarkten krijgen meer klanten.


Al zit er wel een addertje onder het gras. "Om wonen op supermarktparkings mogelijk te maken, moet de wet veranderd worden", geeft ook Carrette toe. "Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) zouden veel soepeler moeten zijn dan nu het geval is, zodat op één plaats én retail én wonen mogelijk wordt. Nu bepaalt een BPA vaak dat de grond waarop de supermarkt staat, maar één bestemming kan hebben, namelijk een commerciële."

Betonstop

Volgens de vastgoedsector zal supermarktwonen mee zorgen dat de schaarse ruimte in Vlaanderen efficiënter benut wordt. Dat is ook wat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat de regels voor de ruimtelijke ordening de komende decennia vastlegt, beoogt. Dat plan, door bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) omgedoopt tot 'betonstop', staat precies vandaag op de agenda van de Vlaamse regering. Maar supermarktwonen is er volgens Carrette (nog) niet in opgenomen.