Homans verdedigt Vlaamse huurpremie: "Wij willen geen huisjesmelkerij subsidiëren"

BELGA
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) verdedigt de manier waarop de Vlaamse huurpremie vandaag wordt toegekend. Oppositiepartij Groen vindt onder meer dat de administratieve procedure om die premie te krijgen eenvoudiger moet. Minister Homans zegt echter dat die procedure nodig is om controle uit te oefenen op de kwaliteit van de woningen. "Wij willen geen huisjesmelkerij subsidiëren", zegt ze.

De huurpremie werd vijf jaar geleden ingevoerd als antwoord op de lange wachtlijsten in de sociale huisvesting. Wie minstens vier jaar lang wacht op een sociale woning kan de premie onder bepaalde voorwaarden krijgen. De Vlaamse overheid stuurde vorig jaar naar ruim 9.000 mensen een aanvraagformulier. Meer dan 40 procent stuurde het formulier niet terug. Groen-parlementslid An Moerenhout noemde dat aantal "onaanvaardbaar hoog".

"Een denkfout", zegt minister Homans. De Vlaamse overheid stuurt immers brieven naar alle potentieel rechthebbenden. Lang niet iedereen van die groep mensen komt ook daadwerkelijk in aanmerking voor de premie.

"Waar gaat Groen dat geld vinden?"
De minister benadrukt ook dat er aan de premie criteria zijn verbonden, onder meer rond de huurprijs en de kwaliteit. De overheid kan een controleur sturen om via een plaatsbezoek vast te stellen of de woningkwaliteit voldoende is, om zo te vermijden dat huisjesmelkerij in de hand wordt gewerkt.

Groen stelt ook voor om de voorwaarde dat iemand vier jaar op een wachtlijst moet staan te schrappen. Dat ziet minister Homans niet zitten. "Dit voorstel zou 202 miljoen euro per jaar kosten. Waar Groen dat geld zou vinden, is mij een raadsel."