Bouwconfederatie waarschuwt: "Fout beleid maakt wonen onnodig onbetaalbaar”

Marc Dillen van de VCB: “Men blijft aangeven dat Vlaanderen bijna volgebouwd is, met wonen als grote boosdoener. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat dit niet klopt."
ar Marc Dillen van de VCB: “Men blijft aangeven dat Vlaanderen bijna volgebouwd is, met wonen als grote boosdoener. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat dit niet klopt."
Elke maand lees je wel in de pers een bericht over de betonstop en het ‘volgebouwde’ Vlaanderen. Maar volgens de Vlaamse Confederatie Bouw neem je die berichten best met een korreltje zout. Directeur Marc Dillen legt aan bouwsite Livios uit waarom. 

De Vlaamse overheid bracht onlangs een tweede rapport uit over het ‘Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen’. Op basis van dat rapport berichtten verschillende media dat de woningbouw ervoor zorgt dat de open ruimte in Vlaanderen drastisch afneemt. Marc Dillen, directeur van De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) nuanceert die berichtgeving.

Volgebouwd Vlaanderen

De betonstop, die ondertussen naar de volgende regering is doorgeschoven, moet ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 geen nieuwe ruimte meer bebouwt. Dat kadert in het algemene plan van de regering om de ruimte optimaal te benutten: het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). De besteding van de ruimte ligt al 25 jaar vast. Aan het huidige tempo en zonder het BRV halen we die betonstop tegen 2050, een aanbeveling van Europa.

Bijkomend ruimtebeslag daalt

Hoewel de bevolking in Vlaanderen is toegenomen, is de voorziene woonoppervlakte de laatste jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven. Tussen 2013 en 2016 is het ruimtebeslag in Vlaanderen met 0,5% toegenomen, waardoor dit nu 33% bedraagt. Uit het rapport blijkt dat 68% van de nieuwe woningen en flats op bestaande sites zijn gebouwd, een positieve evolutie. Lees hier waarom flats de meest voorkomende woningtype is in Vlaanderen.

14% verhard

Ruimtebeslag is een ruim begrip dat niet alleen gebouwen en wegen omvat. Ook tuinen, parken, sportterreinen en zelfs paardenweiden horen daarbij. Ook verharding is een onderdeel van het rapport. In Vlaanderen is 14% van de ruimte verhard, maar woningen en flats verharden slechts 3% van onze regio. De VCB wijst daarom op de eenzijdige en gebrekkige berichtgeving over het BRV, en pleit voor de nodige nuance.

Betaalbaar wonen in het gedrang

“Men blijft aangeven dat Vlaanderen bijna volgebouwd is, met wonen als grote boosdoener. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat dit niet klopt,” zegt Marc Dillen van de VCB. “De foute prognoses die nu gemaakt worden, leiden tot foute beleidsbeslissingen en maatregelen die wonen onnodig onbetaalbaar maken. Een goed beleid kan maar gevoerd worden op basis van correcte info.”

De betonstop forceren tegen 2040 is een symbooldossier geworden in het Vlaams ruimtebeleid. Dat zorgt volgens de VCB enkel voor schaarste op de woonmarkt, zonder degelijke en tijdige alternatieven in de woonkernen. Daarom pleit de confederatie voor investeringen in leefbare en vooral betaalbare woonkernen.

Lees ook

Woningen na de betonstop: deze 3 renovaties tonen hoe het moet

 Vlaming is allesbehalve klaar voor de betonstop

Betaalbouw bouwen: hou je budget onder controle met deze tips

BronLivios
29 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • raoul dirckx

  Bouwen is voor de ontwikkelaars en de gewone mens quasi onbetaalbaar geworden. De staat verdient meer de ontwikkelaars. Vele bouwbedrijven kunnen hun geluk niet op als ze op het einde van het jaar een beetje winst maken (kijk naar de balansen op NBB) die liegen niet. De overheid knijpt alles dood administratief en belast alles wat maar mogelijk is.

 • Freddy Demey

  Grote aannemers verdienen tonnen geld terwijl veel gebouwen met de minste aan kwaliteit is. Ze moesten zich schamen. Gronden kosten teveel geld en de lonen Zijn te duur. De regering heft teveel belasting op de lonen met alle gevolgen vandien. Met twee gaan werken en nog niet veel overhouden op het einde van de maand. Electriciteit 23% btw, accijnzen te duur, btw op bouwen te duur enz.. en dat allemaal om al die graaiers met al hun mandaten binnen de politiek te betalen.

 • Stefan Ducam

  Larie. Dat het zo duur is komt door privatisering en winstbejag van projectontwikkelaars. En speculatie op vastgoed. De staat moet het meer naar zich toe trekken. Op een basisbehoefte als ‘wonen’ hoeft eigenlijk niemand grote winst te maken. (Uiteraard wel de bouwvakkers correct betalen!)

 • rik lagrou

  Als men nieuwe winkel Bouwt onder parkeer garage zodat winkel hoog genoeg om geen waterschade +erboven 3 verdiepingen met Grote appartementen +zonnecellen Regenwater voor WC A Nee ?? beleid ?,

 • Wim Fierens

  Zoals onze goede vriend, wijlen Etienne Vermeersch, reeds lang stelde. We zijn met teveel. Overbevolking wordt ons aller ondergang!