Strenger E-peil: nieuwbouw minstens 2.000 euro duurder

Vooral voor ramen zijn de eisen merkelijk strenger.
Reynaers Vooral voor ramen zijn de eisen merkelijk strenger.
De Vlaamse overheid heeft de energieprestatieregels weer een beetje verstrengd. Nieuwe woningen moeten nu een E-peil van 50 halen. Bouwers kijken aan tegen een meerkost van minstens 2.000 euro, weet EPB-verslaggever Thijs Missiaen.

In de stapsgewijze evolutie van het energiepeil naar E30 tegen 2021 - wanneer de bijna-energieneutrale of BEN-woning de norm zal zijn - heeft de overheid de eisen weer eens aangescherpt. "Niet alleen moeten nieuwbouwwoningen waarvoor sinds 1 januari 2016 een vergunning wordt aangevraagd, een E50-peil halen, ze moeten ook beter geïsoleerd worden," verduidelijkt Thijs Missiaen van studiebureau Moduul-MijnEPB.be.

"Vooral voor ramen zijn de eisen merkelijk strenger. Zo mag de gemiddelde isolatiewaarde (Uw) van alle ramen samen nog 1,5 W/m²K bedragen. Concreet betekent dit dat de ramen moeten voorzien zijn van beter isolerend glas en dito profielen, vaak in combinatie met verbeterde afstandshouders voor het glas. Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen in de isolatiewaarden voor de vloeren en muren in contact met de grond." Nog een nieuwe eis is de verplichte inzet van een ventilatieverslaggever.

Slimme ingrepen
Welke maatregelen je moet nemen om aan dit strengere E-peil te voldoen, is grotendeels afhankelijk van het type woning dat je bouwt. "Een aantal zaken is in iedere woning toepasbaar," stipt Thijs Missiaen aan. "Denk maar aan de aandacht voor luchtdichtheid of een performanter ventilatiesysteem. Om de luchtdichtheid te verbeteren, kan je bijvoorbeeld de ramen afkitten, geen brievenbus in de voordeur voorzien of het dampscherm aan een hellend dak zorgvuldig plaatsen. Gemiddeld zakt het E-peil zo een 6-tal punten, maar als je er extra aandacht voor hebt, kan dat oplopen tot 10 à 12 punten. Je kan ook je heil zoeken in het ventilatiesysteem, waardoor het peil met 5 punten kan dalen." Daarnaast zijn er nog zo'n 25-tal andere oplossingen, maar hun invloed is veeleer beperkt.

Vanaf 2.000 euro
De kosten voor het lagere E-peil kunnen beperkt blijven als de maatregelen slim worden gekozen. Wie van bij het ontwerp al rekening houdt met zonnewinsten en het beperken van het risico op oververhitting én tijdens het bouwproces inzet op luchtdichtheid en een beter ventilatiesysteem, geeft gemiddeld 2.000 euro uit om het E-peil van 60 naar 50 te verlagen. Een bekwame EPB-verslaggever die in een vroeg stadium meedenkt, is dan van goudwaarde. Wie een pv-installatie of warmtepomp kiest, kijkt naar een hogere meerkost.

Kostenoptimum
Om een bepaald E-peil te behalen, kan je ook op zoek gaan naar het kostenoptimum: het punt waarop de kost voor het verbruik, onderhoud en de aankoop het laagste is over de levensduur van de woning, die op dertig jaar wordt bepaald. Uit becijferingen van Thijs Missiaen blijkt dat dit optimum verschilt per gebouwtype. "Voor een rijhuis of half­open woning ligt het kostenoptimum op E40. Bij een vrijstaande woning of appartement daalt dit naar E30. Dit optimum behalen bij een appartement zal goedkoper uitvallen dan bij een vrijstaande woning, omdat daar de isolatie duurder zal uitvallen."