Energielabel voor verwarming vanaf september

Kos
Vanaf 26 september 2015 moeten volgens een Europese richtlijn alle nieuw verkochte verwarmings- en warmwatertoestellen en -systemen voorzien zijn van het Europese energielabel. De leden van sectororganisatie ATTB, met stands verspreid in de paleizen 10 en 12, geven op Batibouw graag toelichting, aan de hand van één gezamenlijke folder.

"Die toelichting is meer dan nuttig," legt ATTB-voorzitter Patrick O uit. "Alleen huishoudelijke ketels met een B- of A-label, goed voor een warmte-efficiëntie van minstens 86% zullen daarna nog geplaatst mogen worden. Een A-label komt overeen met de vereiste prestaties van condensatieketels. Een hoger label (A+ en A++) bereik je via combinaties met zonneboiler af andere duurzame oplossingen. De C- en lagere labels verdwijnen. De fabrikanten stoppen met de productie van zulke ketels vanaf de zomer. We raden af om nu nog ketels met een lager rendement te plaatsen, zelfs al is de aankoop ervan goedkoper."

Er komen twee types labels: één voor verwarmingsketels op gas of olie of combiketels en een 'pakketlabel' voor samengestelde producten. "Omdat warmwater- en verwarmingssystemen complexer zijn, heeft het uitwerken van labels meer tijd gevergd dan voor bijvoorbeeld koelkasten."

Onderhoud noodzakelijk
ATTB maakt zich ook bezorgd om de aanpassing van wettelijke onderhoudsplicht van ketels door een installateur of onderhoudsbedrijf.  

"In Vlaanderen is dat om de twee jaar voor gas en elk jaar voor een stookolie-installatie, in Brussel drie en één jaar. De Vlaamse regering wil daar ook drie jaar van maken voor gasketels. Terwijl nu al veel consumenten deze wettelijke plicht negeren, zal deze situatie nog verslechteren vanwege het wegvallen van de fiscale aftrek (40%) van de onderhoudsfactuur voor particulieren."

Heel wat mensen zien dit onderhoud als een dure routinezaak. "Onder meer de energieleveranciers duiden ook het belang aan van correct onderhoud en bieden deze service aan tegen gunstige forfaitaire prijzen," reageert de ATTB-voorzitter. "En de perceptie van overbodige routine gaat wel voorbij aan de duidelijke cijfers die bevestigen dat in België veel meer mensen om het leven komen door CO-vergiftiging dan in de buurlanden."