Allereerste gerecycleerde verf weldra te koop

De witte verf is voor 35 % gerecycleerd.
RV De witte verf is voor 35 % gerecycleerd.
Verffabrikant AkzoNobel lanceert onder het merk Sikkens nog dit voorjaar Alpha Recyle Mat. Dat is een witte verf die voor 35 % gerecycleerde is en een absolute primeur voor ons land. De verfresten worden opgehaald, gesorteerd, gefilterd en verfijnd in het Verenigd Koninkrijk, maar de bedoeling is om dit op termijn ook in België te doen.

“Op dit moment is de ophaling door de Belgische recyclageparken nog niet geoptimaliseerd met het oog op het recycleren van witte verf”, verduidelijkt Katrien Clou van AkzoNobel. “We willen onze schouders zetten onder een betere en duurzamere organisatie van de verfophaling en daarvoor zijn we met de verschillende bevoegde partners in gesprek.”

“Door hier te recycleren en herproduceren willen we de mensen stimuleren om verfresten niet thuis te laten rondslingeren. Zo kunnen ze ook hun steentje bijdragen aan een duurzame toekomst.” De adviesprijs voor een pot van 5 liter is 72,50 euro.

.
Sikkens .