Worden Amerikanen straks lilliputters? Onze groei onder de loep

PHOTO_NEWS
Eeuwenlang waren de Amerikanen de NBA-spelers van de wereld. Maar hun gestalte kelderde na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig zijn de Nederlanders de grootste, op de grote voet gevolgd door de Denen, Noren en Duitsers.The Atlantic analyseert de wispelturige groeicurve van de mens.

We eten voedsel om onze motor draaiende te houden. Onze lichamen gebruiken die calorieën om onze botten steviger te maken en onze cellen te laten vermenigvuldigen.

Tachtig procent van de lengte is genetisch bepaald, maar wetenschappers geloven dat voeding ook een sleutelrol inneemt. Zoals New Yorker-journalist Burkhard Bilger het in 2004 stelde: "Lengtevariaties binnen een bevolkingsgroep zijn grotendeels genetisch bepaald, maar lengtevariaties tussen bevolkingsgroepen zijn dan weer bepaald door omgevingsfactoren. Als Joe groter is dan Jack, is dat waarschijnlijk te wijten aan het feit dat zijn ouders groter zijn. Maar als de gemiddelde Noor groter is dan de gemiddelde Nigeriaan dan biedt de gezondere levensstijl van de Noren de verklaring.

Eén cm per decennium
Maar hoe is die groeicurve over tijd geëvolueerd? Vorig jaar heeft Tim Hatton, econoom aan de universiteit van Essex, een onderzoekspaper geschreven over de lengte van Europese 21-jarigen van 1860 tot ongeveer 1980. Het resultaat, dat gepubliceerd werd in Oxford Economic Papers, was verbluffend: de gemiddelde Europese man werd ongeveer elf centimer groter tussen 1870 en 1970 - of één centimer per decennium.

Gemiddeld groeiden de Europeanen sneller dan de Amerikanen, de Aziaten en de Afrikanen. Maar het feit dat het grootste deel van deze groei optrad in de eerste helft van de twintigste eeuw - met twee wereldoorlogen, armzalige gezondheidszorg en een wereldwijde economische recessie - is op z'n minst raadselachtig te noemen.

Moderniteit meetbaar
Naarmate de twintigste eeuw vorderde, werden de sloppenwijken vervangen door betere woonfaciliteiten; afvoersystemen en stromend water werden de norm. Vrouwen gingen naar school en kregen in plaats van de gebruikelijke vijf nu 'slechts' twee kinderen. In de twintigste eeuw bereikten de Europeanen de moderniteit en dat liet zich voelen.

John Komlos, een econoom-historicus die de groeicurve van de mens sinds jaar en dag bestudeert, denkt dat Amerikanen hun lengtevoorsprong en cours de route hebben kwijtgespeeld ten gevolge van een steeds zwakkere gezondheidszorg in vergelijking met die van Europa. "Sociale tekortkomingen maken Amerikanen ook letterlijk kort.", luidt het gevat.