Wetenschappers zetten zonne-energie om in vloeibare brandstof

Kos
Onderzoekers aan de universiteit van Harvard hebben een manier ontdekt om zonne-energie om te zetten in vloeibare brandstof. Daardoor nemen de mogelijke toepassingen van de groene energiebron enorm toe.

Momenteel kan zonne-energie door fotovoltaïsche cellen omgezet worden in waterstof. Die kan worden opgeslagen voor later gebruik. Maar waterstof slaat niet aan als energiebron gezien wereldwijd de energie-infrastructuur op vloeibare brandstoffen is afgestemd.

De wetenschappers hebben nu echter een manier ontdekt om zonlicht te gebruiken bij het splitsen van water in waterstof en zuurstof. Daarna wordt de waterstof samen met koolstofdioxide omgezet in de vloeibare brandstof isopropanol.

Ze hopen dat zonne-energie vooral in ontwikkelingslanden mensen in staat zal stellen lokaal energie op te wekken.

Het onderzoek verscheen in vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).