Wetenschappers: "Ouders moeten ermee stoppen hun kinderen voor te liegen over de Kerstman"

thinkstock
Je kinderen vertellen dat de Kerstman écht bestaat, kan de kind-ouderrelatie ernstige schade toebrengen. Dat beweren twee experten in hun artikel 'A Wonderful Lie' dat verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Psychiatry. De auteurs verwerpen ook het idee van een "angstaanjagende" instantie op de Noordpool die oordeelt over wie braaf is en wie stout.

Verhaaltjes over de Kerstman kunnen volgens professor psychologie, Christopher Boyle, en sociaal-wetenschapper, Kathy McKay, het vertrouwen van kinderen in hun ouders ondermijnen. De experten schrijven: "Als ouders in staat zijn te liegen over iets dat zo bijzonder en magisch is, kunnen ze dan wel het vertrouwen blijven genieten als de behoeders van wijsheid en waarheid?"

De wetenschappers suggereren ook dat de ouders hun kinderen wat wijsmaken vanuit de egoïstische wens om de eigen kindertijd te herbeleven, eerder dan vanuit het perspectief van het kroost zelf. Professor Boyle ziet daarin een moreel probleem, omdat de kinderen vroeg of laat sowieso achter de waarheid komen en zo onvermijdelijk geconfronteerd worden met de jarenlange leugens van hun ouders. "Ze zouden zich kunnen afvragen welke leugens er hen nog zoal verteld werden. Wat met feeën, met magie, met God?" Het vertrouwen tussen kinderen en ouders kan op die manier dus schade oplopen.

Ouderlijk eigenbelang
Doctor McKay van de University of New England in Australië stelt dat de voorkeur voor bepaalde films en tv-series bewijzen dat volwassenen een verlangen koesteren om weer kind te zijn. "Het feit dat volwassenen hardnekkig fan blijven van verhalen als Harry Potter, Star Wars en Doctor Who wijzen op die wens om even te kunnen terugkeren naar de kindertijd", zegt McKay.

In hun conclusie opperen de auteurs dat het kwijtspelen van de kinderlijke verbeelding, die in de wereld der volwassenen vaak plaats moet maken voor de harde realiteit, misschien wel "het creëren noodzaakt van iets beters, van iets waarin men kan geloven, van hoop voor de toekomst of van een terugkeer naar een lang vervlogen kindertijd in een sterrenstelsel, heel ver weg".