Met een beetje alcohol op spreek je vreemde taal al heel wat vloeiender

iStock
Helpt een goed glas wijn of een goeie pint je om een vreemde taal net dat beetje vlotter te kunnen spreken? Velen vinden van wel. Er is al aangetoond dat alcohol - met mate natuurlijk - de remmingen doet verminderen. Dat maakt het voor sommigen al iets makkelijker om hun nervositeit en schroom te overwinnen. Maar alcohol kan ook nadelige effecten hebben op de cognitieve en motorische functies. Het beïnvloedt, op een negatieve manier, je geheugen en aandacht en het leidt tot een te groot zelfvertrouwen. Spreken we dus een vreemde taal echt beter na het nuttigen van een beetje alcohol of lijkt dat maar zo?

Om die vraag te beantwoorden voerden Britse en Nederlandse onderzoekers een experiment uit, dat deze week gepubliceerd werd in het Journal of Psychopharmacology. Daaruit blijkt wel degelijk dat de mensen uit de studie echt vloeiender spraken na een lage dosis alcohol, zelfs al dachten ze er zelf anders over.

Gesprekken in het Nederlands

Aan het onderzoek deden 50 Duitse moedertaalsprekers mee die studeerden aan de Universiteit van Maastricht, dicht bij de grens met Duitsland. Ze zeiden allemaal dat ze af en toe wel wat alcohol drinken. Omdat hun lessen in het Nederlands werden gegeven, hadden ze voordien een examen afgelegd waaruit bleek dat ze de Nederlandse taal beheersten.

Aan elke persoon werd gevraagd om een informeel gesprek van twee minuten in het Nederlands te voeren met een interviewer. Alvorens dat gesprek van start ging, kreeg de helft water te drinken, de andere helft kreeg een alcoholische drank. Hoeveel drank iemand kreeg, hing af van het gewicht van de persoon. Een man van ongeveer 70 kilogram, kreeg iets minder dan een glas bier.

De gesprekken werden opgenomen en vervolgens beoordeeld door twee Nederlandstaligen. Die waren niet op de hoogte van wie al dan niet alcohol had gedronken voor de babbel. Er werd ook aan de deelnemers gevraagd om zichzelf te beoordelen op basis van hoe vloeiend ze zelf vonden dat ze spraken.

Betere uitspraak

Alcohol had geen effect op de zelfevaluatie van de deelnemers. De mensen die alcohol hadden gedronken, waren niet zelfverzekerder of tevredener over hun prestatie in vergelijking met diegenen die water hadden gedronken voordien.

Maar in het algemeen vonden de beoordelaars dat de mensen uit de alcoholgroep vloeiender spraken. Degenen uit de watergroep hadden een minder goede uitspraak. Op vlak van grammatica, woordenschat en argumentatie waren de resultaten van beide groepen vergelijkbaar.

Brabbelen

De auteurs wijzen op het feit dat er in de studie een lage dosis alcohol gebruikt werd. Wanneer er hogere dosissen alcohol genuttigd worden, zou er geen sprake meer zijn van zulke gunstige gevolgen. Ze schrijven zelfs dat een overmaat aan alcohol net het tegenovergestelde effect kan hebben. Mensen die te veel alcohol drinken kunnen niet meer vloeiend spreken en beginnen onduidelijk te brabbelen.

Hoewel de studie de mentale toestand of emoties van mensen niet mat, zeggen de auteurs dat het wel degelijk mogelijk is dat een lage tot matige dosis alcohol "de taalangst vermindert" en dat daardoor de vaardigheid verhoogt. "Dit zou de sprekers van vreemde talen in staat kunnen stellen om de vreemde taal beter te spreken na het drinken van een kleine hoeveelheid alcohol," besluiten ze. 
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.