Storm en springtij: "Zak zeker niet naar de kust af", water kan tot 45 cm boven Antwerpse kaairand komen

De Civiele Bescherming staat in voor het klaarmaken van 30.000 zandzakjes om de kust te beschermen tegen storm Dieter, die mogelijk voor wateroverlast kan zorgen. Provinciegouverneur Carl Decaluwé roept mensen op "om zeker niet af te zakken naar de kust". Ook elders in het land worden maatregelen getroffen. Antwerpen zet zich met name schrap voor mogelijke overstromingen. De verwachte waterstand morgen spreekt er tot de verbeelding.

Er zijn al 12.000 zandzakken aangemaakt in West-Vlaanderen, onder meer voor Nieuwpoort en Oostende, de zwakste punten langs de kust. In Nieuwpoort alleen al zijn 22.000 zandzakjes nodig, onder meer om het bezoekerscentrum Westfront te beschermen tegen mogelijke wateroverlast.
    
Oostende zal samen met Bredene ook zandzakjes maken, met de hulp van een installatie uit De Haan. "De gemeenten werken dus goed samen", aldus burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte. Woensdag en afgelopen nacht is er een grote stock aangelegd. De operationele eenheid van Jabbeke zorgt voor de verdeling van de zakjes, en ook vandaag gaat de productie onverminderd verder.    
    
De Civiele Bescherming komt tussen om te helpen waar mogelijk. Hun belangrijkste taak is om dijken te dichten en om tussen te komen bij overstromingen of bij risico op overstromingen. Als de situatie verergert, kunnen zij opgeroepen worden om zware pompwerken uit te voeren, om elektriciteit te voorzien of om te helpen de bevolking te evacueren.

TVA

"Ramptoeristen, blijf weg"

Vannacht zou de storm een eerste hoogtepunt bereiken met een waterstand van 5,60 meter. Het absolute zwaartepunt van de storm is morgen omstreeks 14 uur met een waterstand van 6,35 meter. Dat is zelfs iets hoger dan de Sinterklaasstorm van 2013, maar ondertussen werden de nodige beschermingswerken uitgevoerd aan de kust. Alles hangt af in welke mate de wind de zee opstuwt vanuit Britse wateren.

"We roepen ramptoeristen nu al op om weg te blijven van stranden en dijken", zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen in het Nieuwsblad. "De golven zullen dan wel spectaculair zijn, het is zeker niet ongevaarlijk. Surfen en kiten zijn overal verboden."

Vanaf morgenochtend wordt overigens een call center opgezet en is het de bedoeling dat alle oproepen uit West-Vlaanderen met betrekking tot de storm naar het speciaal ingerichte noodnummer 050.681.700 gebeuren.

"De golven zullen dan wel spectaculair zijn, het is zeker niet ongevaarlijk"

Pier amper te beschermen

De Pier van Blankenberge dreigt grote stormschade op te lopen. Volgens concessionaris Francis Vandendorpe is de kans groot dat de volledige benedenverdieping vernield raakt. Voorzorgsmaatregelen nemen is zo goed als onmogelijk.

Kusttram morgen drie uur onderbroken

Tussen Oostende en Wenduine zullen morgenmiddag drie uur geen trams rijden. Dat meldt Inge Debruyne van De Lijn West-Vlaanderen. Het tramverkeer wordt onderbroken naar aanleiding van het springtij in combinatie met een noordwestenwind.

Concreet zal de kusttram vanaf 12.30 uur tot 15.30 uur niet rijden tussen de haltes Oostende-Station en Wenduine-Centrum. Er zullen ook geen vervangbussen rijden. Daarnaast zullen ook de buslijnen 4 en 9, die Oostende en Bredene met elkaar verbinden, ernstig verstoord worden. Een weg tussen Oostende en Bredene zal immers afgesloten worden op het moment dat het waterpeil zijn hoogste piek zal bereiken.

Tussen Middelkerke en Oostende zal de kusttram mogelijk ook hinder ondervinden van de storm. Op dat traject komt wel vaker opwaaiend zand op de sporen terecht. "We volgen de situatie uiteraard op de voet op. We zullen morgen ook controleurs inzetten om de reizigers te informeren", aldus Inge Debruyne van De Lijn West-Vlaanderen.

Verwachte waterstand Antwerpen spectaculair

Voor Antwerpen zijn de cijfers over het springtij bijgespijkerd én spectaculair. Het water zou morgen tot 45 centimeter boven de kaairand kunnen uitkomen. Dat is nog 16 centimeter hoger dan bij de Sinterklaasstorm in 2013.

Brusselse parken en bossen dicht

Ook elders in het land zijn al maatregelen genomen voor de storm. De Brusselse parken en kerkhoven zijn vandaag vanaf 14 uur gesloten omwille van de stevige rukwinden die verwacht worden. Dat meldt de stad Brussel. De weerdiensten verwachten rukwinden tot 80 km/uur. De parken zijn volgens de stad dan ook niet meer veilig en moeten vermeden worden.

"Ik wijs er de burgers op om de preventieve raad op te volgen: vermijd het betreden of het doorkruisen van de groene ruimten van de Stad Brussel en omzeil ze met voorzichtigheid" zegt de Brusselse schepen van Milieu en Groene Ruimten, Ahmed El Ktibi.

Ook in de rest van het gewest gaan de parken en groene ruimten dicht vanaf 17 uur omwille van de storm, zo laat Leefmilieu Brussel weten.

Tijd geen treinen tussen Boom en Puurs

Tussen Boom en Puurs kan sinds ongeveer 17.30 uur het treinverkeer opnieuw via de spoorbrug boven de Rupel. Eerder moest de brug door het hoge waterpeil nog geopend worden, om schade aan de brug te vermijden. Het water stond aan de spoorbrug omstreeks 16 uur zodanig hoog dat de brug open moest om schade te voorkomen.

"Het waterpeil is opnieuw voldoende gezakt", aldus Thomas Baeken, woordvoerder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. "Het treinverkeer is er opnieuw mogelijk. De waterstand wordt continu gemonitord. Zodra een bepaald punt wordt bereikt, moeten er maatregelen getroffen worden." De NMBS had vervangbussen ingelegd.

Leerlingen die veerdienst Hemiksem-Bazel gebruiken, krijgen dagje vrij

Door de hoge waterstanden die vooral morgenmiddag verwacht worden op de Schelde en haar zijrivieren, zal de veerdienst Hemiksem-Bazel morgen alvast tussen 15 en 19 uur niet operationeel zijn. Dat melden de gemeentes Hemiksem, Niel en Schelle. Leerlingen die het veer gebruiken om naar het Sint-Jorisinstituut in Bazel te pendelen, krijgen uitzonderlijk een dag vrij als ze de school niet op een andere manier kunnen bereiken.

Ook bij de overige veerdiensten zullen er mogelijk onderbrekingen zijn. Naast de veerdiensten mogen ook andere schepen morgen niet varen op de Boven-Zeeschelde opwaarts van Wintam, op de Rupel, de Beneden-Dijle en de Beneden-Nete. Op die manier wil waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) zorgen dat de dijken niet extra belast worden door golven van schepen.

W&Z laat verder weten dat het hoogwater er vannacht al voor gezorgd heeft dat het nieuwe gecontroleerde overstromingsgebied Zennegat in Battel (Mechelen) voor het eerst in werking is getreden en overtollig water heeft opgevangen. Wanneer het water morgen zoals voorspeld nog hogere peilen zal bereiken, zullen allicht ook de 600 hectare grote Polders van Kruibeke voor het eerst gebruikt worden. Het natuurgebied zal daarom afgesloten zijn voor wandelaars, net zoals de dijken aan de rivierzijde in het Sigmagebied langs de Schelde en zijrivieren.