Historisch weinig ijs op de Noordpool

thinkstock
"Het gaat niet goed met de oppervlakte van het zee-ijs", zegt Arjan Ehlert van Noodweer Benelux. Zowel op de Noordpool als op de Zuidpool was het een heel slecht seizoen. Sinds het begin van de metingen in 1979 was de totale ijsoppervlakte nooit zo klein. En uiteraard zit de opwarming van de aarde daar voor iets tussen. Vooral de Noordpool snakt nu echt naar lagere temperaturen en het smeltseizoen moet daar nog beginnen.

De bedekking van het zee-ijs op de Noordpool neemt gestaag af. Het volume bedraagt momenteel bijna 14 miljoen vierkante kilometer. Omdat het smeltseizoen nog moet beginnen, neemt het volume nog iets verder toe, maar na het smeltseizoen bereiken we mogelijk opnieuw een historisch dieptepunt.

De temperatuur is dit jaar veel hoger dan de norm.
wintergek.nl De temperatuur is dit jaar veel hoger dan de norm.

Noordpool over 30 jaar ijsvrij?

We moeten ons stilaan echt zorgen beginnen maken, want als de temperatuur verder blijft stijgen dan zijn de gevolgen niet te overzien. Het is niet zozeer het smeltende zee-ijs dat voor gevaar zorgt, maar het landijs. In tegenstelling tot het zee-ijs zorgt smeltend landijs juist voor een toename van de zeespiegel. Het permanente zee-ijs van weleer heeft dan plaatsgemaakt voor een zeeijsbedekking die alleen 's winters aanwezig is. Alleen voor de kust van Groenland en Canada zal nog wat overjarig zeeijs overblijven.

Sinds de metingen is de gemeten hoeveelheid zee-ijs nog nooit zo laag geweest.
wintergek.nl Sinds de metingen is de gemeten hoeveelheid zee-ijs nog nooit zo laag geweest.

De hoge temperaturen deze winter zijn volgens veel wetenschappers te wijten aan het fenomeen El Niño. Hiervoor is er echter nog onvoldoende bewijs en er spelen nog meer factoren zoals de temperatuur van de zeestromingen. Zo zal de invloed van de warme golfstroming op de Atlantische Oceaan (AMOC) in combinatie met een El Niño ook kunnen zorgen voor de hoge temperaturen deze winter. 

Herstel

Er is een mogelijkheid dat de AMOC (Atlantische Meridionale Omslaande Circulatie) de komende jaren zwakker wordt. In dat geval stroomt minder warm water naar de gebieden in de Noordpool, wat gunstig is voor de ijsbedekking in het Noordpoolgebied. Het volume van de totale zee-ijsbedekking kan dan hiermee stagneren of zelfs aangroeien. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit ook werkelijkheid wordt.