Herman Van Rompuy: "In Ecuador kunnen meemaken welke angsten bevolking moet doorstaan"

Photo News
Sinds zondag is de voormalige Europees president Herman Van Rompuy voor een werkbezoek als ambassadeur voor de VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) in Ecuador. Hij beleefde woensdagochtend aan den lijve de zware naschok. "Mijn vrouw en ik hebben er kunnen zien welke angsten de bevolking moet doorstaan", aldus Van Rompuy telefonisch vanuit de door de aardbeving getroffen regio. Hij stelt er wel vast dat bevolking en overheid nu willen doorgaan en roept bedrijven die actief zijn in Ecuador op de scholen te helpen.

In het kader van dat bezoek had Van Rompuy eerder deze week een lang onderhoud met president Rafel Correa. Hij zat ook samen met de minister van Onderwijs. De VVOB is een door de Vlaamse en federale overheid gesteunde vzw die met projecten het onderwijs in ontwikkelingslanden moet versterken. "Correa, die trouwens met een Belgische getrouwd is, heeft zwaar ingezet op onderwijs, als hefboom voor economische ontwikkeling", zegt Van Rompuy.

De naschok van twee dagen geleden was de zwaarste na de aardbeving van 16 april. Van Rompuy zegt daarvan zwaar onder de indruk te zijn. "Maar bij de overheden ter plaatse is nu een enorme wil om door te gaan", aldus Van Rompuy. "Ook de mensen van VVOB zijn nu nog meer gemotiveerd om bijkomende projecten op te zetten, vooral voor technisch onderwijs. De overheid legt de klemtoon op de democratisering van onderwijs en wil een etnisch en sociaal diverser publiek naar school krijgen. De VVOB speelt daarop in door bedrijven en scholen in contact te brengen met elkaar en zo de mismatch tussen vraag en aanbod -die we ook bij ons kennen- aan te pakken."

Het bezoek was al gepland voor de aardbeving van midden april, maar die vormde een extra motivatie. "Nu is immers het moment om de mensen te steunen", meent de vroegere president.

Van Rompuy bezocht al verschillende buitenlandse bedrijven, maar plant ook bezoeken aan Belgische bedrijven. Vandaag gaat hij nog langs bij de plaatselijke Bekaert-vestiging. "We gaan met hen nakijken wat zij kunnen doen om het onderwijs bij te staan. Onze bedoeling was goodwill te creëren voor de plannen van VVOB en daar zijn we -denk ik- in geslaagd." Bij de aardbeving van midden april vielen meer dan 600 doden.