Vlaanderen overschrijdt Europese richtlijn fijn stof

UNKNOWN

Vlaanderen is momenteel in overtreding met de huidige Europese richtlijn voor fijn stof. Dat geeft Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) toe in een antwoord op een schriftelijke vraag van Rudi Daems (Groen!). In verschillende Vlaamse meetstations wordt de dagnorm van 50 microgram per kubieke meter fijn stof meer dan 35 keer per jaar overschreden. De norm voor de jaargemiddelde waarde fijn stof wordt wel gehaald.

Geleverde inspanningen
"De Europese Commissie zal in haar beoordeling van de Belgische situatie wellicht rekening houden met de geleverde inspanningen en de plannen die in uitvoering zijn", zegt Crevits. De minister merkt op dat er een richtlijn in voorbereiding is die het de lidstaten mogelijk maakt een "derogatieverzoek" in te dienen. Zo'n derogatie zorgt voor extra tijd om aan de gestelde dagnorm voor fijn stof te voldoen. "Als de Europese Commissie dit goedkeurt, zijn we niet meer in overtreding", legt Crevits uit.

Vlaanderen
De minster wijst er ook op dat het fijn stof dat in Vlaanderen wordt gemeten niet allemaal uit Vlaanderen komt. Uit onderzoek blijkt dat slechts 29 procent van de gemeten concentraties fijn stof kan toegewezen worden aan Vlaamse bronnen. "Dit maakt de impact van de Vlaamse maatregelen eerder klein", zegt Crevits. (belga/tdb)