Veertig miljoen uit Klimaatfonds gaat naar vervuilende bedrijven

Archieffoto.
ANP Archieffoto.
Grote energie-intensieve bedrijven hebben in 2016 bijna 40 miljoen euro subsidie gekregen uit het Vlaamse Klimaatfonds. "En tegenover deze subsidie staat geen enkel engagement inzake klimaat", zegt Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) vandaag in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. "Sommige multinationals krijgen zo een miljoenencadeau uit het Klimaatfonds dat eigenlijk moet dienen om klimaatbeleid te voeren."

Het gaat om de zogenaamde Carbon Leakage-subsidies, die bedrijven compenseren voor de gestegen energieprijs en zo moeten voorkomen dat die bedrijven wegtrekken uit Europa. "Het geld uit het Klimaatfonds moet gebruikt worden om klimaatprojecten te steunen", zegt Vlaams parlementslid Johan Danen. "De regering-Bourgeois moet de Vlaamse bedrijven ondersteunen, maar ze moet dat op andere manieren doen. Niet ten koste van het Klimaatfonds." En ook Bond Beter Leefmilieu stelt zich al langer vragen bij de subsidies die Vlaanderen geeft om de hogere energieprijzen te compenseren.

Klimaatminister Joke Schauvliege (CD&V) verdedigt de maatregel: "Onze buurlanden doen dit ook. Anders dreigen die bedrijven naar buiten Europa te verhuizen en daar nog veel meer kwaad te doen voor het klimaat", zegt haar woordvoerder Jan Pauwels.

'Onze buurlanden doen dit ook'

Joke Schauvliege

Duurzame energie

Door geld uit het Vlaams klimaatfonds terug te storten aan multinationals, wordt voor die bedrijven de prikkel weggenomen om gebruik te maken van duurzame energie, zo reageert de Bond Beter Leefmilieu.

"Wij zijn geen voorstander van die compensatie", zegt Jonathan Lambregs, beleidsmedewerker klimaat van BBL. Hij benadrukt dat het systeem van de emissierechten bedrijven net zou moeten stimuleren om voor groene energie te kiezen. "Maar het betalen van de compensaties zorgt ervoor dat het voor de industrie niet meer uitmaakt of ze nu voor groene stroom kiest of niet."

Ook het feit dat er geen engagementen tegenover die compensatie staan, wordt bekritiseerd. "Als je er dan toch voor kiest om te compenseren, zorg er dan tenminste voor dat het geld geïnvesteerd wordt in koolstofarme productiemethoden", zo vervolgt Lambregs.

BBL klaagt tot slot aan dat de toegekende compensaties veel te hoog liggen. "De bedrijven worden tot vier keer gecompenseerd voor hun meerkost", zo benadrukt Lambregs. Dat komt doordat er bij de berekening van de compensaties wordt uitgegaan van een hogere emissiefactor.