UGent brouwt bier met afvalwater

THINKSTOCK
De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent heeft een bier gebrouwd met gezuiverd afvalwater van een brouwerij voor een eerste wereldwijd congres over het hergebruik van grondstoffen uit "waterige stromen".

"Als uitgangspunt gebruikten we afvalwater van de nieuwe Gentse stadsbrouwerij De Wilde Brouwers", zegt professor Ingmar Nopens. "Dat hebben we opgezuiverd met behulp van membranen, een volwaardige technologie in de watersector die onder meer gebruikt wordt om zeewater te ontzouten tot drinkbaar water in streken met een nijpende waterschaarste, zoals het Middellandse Zeegebied, Californië, Australië en het Midden-Oosten. Het water had nadien nog enkele aanpassingen nodig, zoals het opnieuw oplossen van een aantal mineralen, maar was vervolgens onmiddellijk bruikbaar als brouwwater."

Perceptie
Met het bier uit 'afvalwater' willen de wetenschappers aantonen dat veel technologieën voor hergebruik van grondstoffen reeds volwaardig en beschikbaar zijn. Anderzijds willen ze de menselijke perceptie op de proef stellen. "Hoe staan mensen tegenover producten die vervaardigd zijn uit gerecupereerde grondstoffen? Het feit dat dit bier op het congres geschonken wordt, aan wetenschappers die het proces van opzuivering goed kennen, maakt het des te interessanter", zegt Nopens.

Op het congres zullen onder meer nog initiatieven toegelicht worden om energie uit afvalwater terug te winnen, zowel rechtstreeks (restwarmte uit sanitair water) als onrechtstreeks (biogas-productie). Ook hoe fosfor uit afvalwater gehaald wordt, een belangrijk mineraal in bijvoorbeeld meststof.

'Hoe staan mensen tegenover producten die vervaardigd zijn uit gerecupereerde grondstoffen?'

Ingmar Nopens