Tweetaligheid remt ontwikkeling van Alzheimer af

THINKSTOCK
Tweetalige paren hebben er een goede reden bij om hun kinderen in de beide moedertalen groot te brengen. De ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer wordt sterk afgeremd bij tweetaligen. Dat stelden onderzoekers van de Universiteit Gent vast.

De studie stelt dat de symptomen van de ziekte van Alzheimer vier tot vijf jaar later tot uiting komen bij tweetaligen dan bij eentaligen. Bij tweetaligen werd het begin van de ziekte het vaakst geconstateerd op de leeftijd van 77 jaar. Bij eentaligen was dat op de leeftijd van 73 jaar.

Beschermend effect

Tussen maart 2013 en mei 2014 deden 69 eentalige en 65 tweetalige Belgen met symptomen van Alzheimer mee aan de studie.
Psychologen Evy Woumans, Michaël Stevens en Wouter Duyck, bepaalden samen met neurologen Patrick Santens, Anne Sieben en Jan Versijpt, voor beide taalgroepen de leeftijd waarop de ziekte zich manifesteerde en die van de effectieve diagnose.

De resultaten tonen aan dat de eerste symptomen van Alzheimer gemiddeld voorkomen op de leeftijd van 71,5 jaar bij eentaligen en op 76,1 jaar bij tweetaligen. 

Coginitieve veroudering

Ook voor de diagnose was er een verschil in leeftijd te bemerken. Die valt voor eentaligen gemiddeld op de leeftijd van 72,5 jaar en op 77,3 jaar voor tweetaligen.

De bevindingen bevestigen wat eerder al gesuggereerd werd: tweetaligheid kan de cognitieve veroudering afremmen en heeft een positief effect op de cognitieve reserve van de mens.

Het veelvuldig en actief overschakelen van de ene taal op de andere blijkt een ware work-out voor het brein. Het is een uitdaging voor onze grijze cellen en remt de degeneratie van hersencellen af.