Tekst die bezwaren tegen ggo's op de korrel neemt krijgt prijs van SKEPP

Minister Kris Peeters bezoekt een veld met genetisch gewijzigde aardappelen van UGent en HoGent.
BELGA Minister Kris Peeters bezoekt een veld met genetisch gewijzigde aardappelen van UGent en HoGent.
De Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-Wetenschap en het Paranormale (SKEPP) heeft in Leuven haar jaarlijkse Zesde Vijs uitgereikt aan Stijn Bruers voor een tekst die hij een jaar geleden op zijn blog publiceerde over genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's). In aanmerking voor deze prijs komen personen en organisaties die een bijzondere bijdragen leverden aan de bevordering van het kritisch denken.

In de tekst 'Waarom de milieubeweging het ggo-dossier mag loslaten' komt Bruers, een doctor in natuurkunde en moraalwetenschappen die als lid van de milieubeweging jarenlang actie voerde tegen ggo's, op basis van een aantal overzichtsstudies tot de conclusie dat veel aangehaalde bezwaren tegen ggo's niet deugen en genetisch gewijzigde landbouw wellicht niet schadelijk is. SKEPP-voorzitter Paul De Belder reikte hem daarom de pdw-trofee uit, genoemd naar wijlen Patrick De Witte, die bestuurslid was van SKEPP.

Argumenten
"Zo wijst Bruers erop dat de impact van insectenresistente ggo's op de biodiversiteit lager is dan bij landbouw waarbij insecticiden worden gebruikt", aldus De Belder. "Verder stelt hij vast dat de ggo-landbouw niet zo nadelig is voor de arme boeren in de derde wereld als sommige tegenstandere beweren en hen in tegendeel extra winsten en grotere veiligheid oplevert. Het meest relevante is misschien wel dat hij heel duidelijk stelt dat er op basis van het huidig wetenschappelijk onderzoek geen reden is om aan te nemen dat ggo's schadelijk zijn voor de gezondheid."

Ratio
De Belder stelde dat SKEPP "geen pleitbezorger is van ggo's en nog minder een verdediger is van de ggo-industrie, maar wel probleem heeft met wie op basis van angst of vastgeroeste vooroordelen rationale wetenschappelijke conclusies over ggo's afwijst". Met deze prijs wil SKEPP "zijn waardering uitdrukken voor iemand die zich in dit debat zeer heeft geëngageerd, een kritisch-wetenschappelijke houding aanneemt en op zijn hoede is voor pseudowetenschap".