Risico op pandemie groter dan ooit

thinkstock
Volgens gezondheidsexperten is er nu meer dan ooit een groter risico dat er wereldwijd een pandemie uitbreekt. Tussen 2014 en 2016 kwamen 11.000 mensen om het leven door Ebola. Sinds dit jaar werden al 84 landen geteld waar Zika is voorgekomen. De experten waarschuwen dat zo'n pandemie altijd onverwachts komt en dat we moeten voorbereid zijn. Ze halen 7 redenen aan waarom de wereld steeds meer gevaar loopt.

Groeiende populatie en verstedelijking

Steeds meer mensen verhuizen naar de stad, waar iedereen dichter bij elkaar leeft dan op het platteland. De Verenigde Naties voorspellen dat tegen 2050 66% van de wereldbevolking in steden zal wonen. Infecties kunnen zich dan sneller verspreiden.

Nieuwe plekken inpalmen

Die grote populatie moet natuurlijk ook ergens kunnen wonen. Mensen trekken steeds vaker naar voorheen onbewoonde gebieden, zoals bossen. Zo'n nieuw territorium brengt ook nieuwe dieren met zich mee en dan zijn nieuwe besmettingen niet ver af, zeggen de experten.

Klimaatsverandering

De veranderingen in het klimaat zorgen voor meer hittegolven en overstromingen. Vooral muggen kunnen hiervan profiteren. De kleine beestje brengen heel vaak ziektes met zich mee, denk maar aan Zika. 

Wereldreizigers

We reizen met z'n allen meer dan ooit tevoren. Volgens de World Tourism Organisation van de VN reisden in 2015 maar liefst 1,6 miljard toeristen wereldwijd. Voor het zesde jaar op rij was dat een stijging in de cijfers van het jaar ervoor. Nog voor er symptomen zijn, kan de infectie al verspreid zijn van het ene naar het andere land.

Conflicten

Landen waar het al een hele tijd onrustig is of waar een oorlog aan de gang is, hebben een groter risico om getroffen te worden door een epidemie. Door het conflict kan het land vaak niet op tijd ingrijpen. Wanneer dat land de ziekte niet onder controle krijgt, kan dat leiden tot een pandemie. In 2014 heeft Ebola zwaar gewoed in Sierra Leone, Guinea en Liberia. In alle drie de landen was het al een tijdje onrustig. Hierdoor kampten ze met economische problemen en konden gezondheidsproblemen moeilijker aangepakt worden.

Minder verplegers en dokters in risicogebieden

Verplegers en dokters in spe vertrekken vaak naar landen waar een betere medische opleiding of toekomst is. Hierdoor is er minder medisch personeel beschikbaar om een mogelijke epidemie onder controle te krijgen. 

Snelle informatie

Onze snelle manier van communiceren zorgt ervoor dat nieuws rap de wereld rondgaat. Dat nieuws kan ook angst zaaien bij mensen. Vooral via sociale media is het moeilijk om de informatiestroom in de hand te houden. Mensen weten niet wat ze wel of niet moeten geloven. Experten zeggen dat het daarom belangrijk is dat de Wereld Gezondheidsorganisatie zo snel mogelijk communiceert over de situatie.