Radioactief staal belandt af en toe in België

Radioactief staal komt vanuit Azië af en toe ons land binnen, bevestigen experts. Soms wordt het onderschept, maar niet alles wordt gecontroleerd.

Muziekinstrumenten
"In de haven van Antwerpen zijn al metalen muziekinstrumenten aangetroffen die kobalt-60 bevatten", vertelt André Poffijn van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. "En vorig jaar is drie keer radioactief besmet staal uit India gevonden."


Sommige ladingen radioactief metaal worden pas opgemerkt nadat ze al een hele weg in ons land hebben afgelegd.

Frequent
"Het gebeurt frequenter dan je zou denken", zegt Pascal Fias, stralingsdeskundige van de Xios Hogeschool Limburg. "De radioactiviteit zit vaak in schroot uit Oost-Europa of de voormalige Sovjet-Unie. Radioactieve stoffen liggen - bij wijze van spreken - voor het oprapen in de voormalige Sovjet-Unie."

Bronnen

"Vroeger stonden er in afgelegen gebieden communicatiestations die hun energie haalden uit de warmte van een sterke stralingsbron. Die radioactieve bronnen liggen er nu nog, onbewaakt. Ze belanden soms in schroot dat versmolten wordt. De Verenigde Staten en Europa proberen die verlaten bronnen op te sporen."

Schroothandelaars
Grote schroothandelaars en staalfabrieken in België hebben detectoren voor radioactiviteit geïnstalleerd, om te vermijden dat ze radioactief besmet staal aankopen.

Wet
Wetgeving is in voorbereiding die meetpoorten in de gevoeligste sectoren zal verplichten, aldus de kranten. Ook de Antwerpse haven onderzoekt containers op radioactiviteit. Niet alle containers worden echter getest, de controles zijn nog maar recentelijk ingevoerd en een slimme smokkelaar kan de straling afschermen. (belga/mvl)