Ongezien in de fossielwetenschap: deze dinosaurus verloor zijn tanden

James Clark, Washington University
De resten van negentien dinosauriërs, die wetenschappers vonden in een modderpoel in China, hebben een ongeziene ontdekking opgeleverd. Naarmate de Limusaurus inextricabilis ouder werd, verloor hij al zijn tanden. De studie verscheen vandaag in het vakblad Current Biology.

De versteende skeletten werden gevonden in mysterieuze doodskuilen in de regio Xinjiang in het uiterste westen van China. De resten waren afkomstig van dinosauriërs van verschillende ouderdom - van baby's tot volwassenen. Daaruit konden de onderzoekers een patroon afleiden. De 154 miljoen jaar oude limusaurus blijkt zeer kleine, scherpe tanden gehad te hebben, die in de loop der jaren geleidelijk uitvielen. Dat bewijzen de lege tandholtes die de onderzoekers vaststelden bij de oudere exemplaren.

Planteneters
Die verandering doet vermoeden dat de dinosauriërs naarmate ze ouder werden op een ander dieet overstapten. Op jonge leeftijd waren ze wellicht omnivoren, maar zonder tanden is het waarschijnlijker dat ze enkel planten aten.

Bij het vogelbekdier en sommige vis- en amfibiesoorten werd al vastgesteld dat ze hun tanden kwijtraakten wanneer ze ouder werden. Maar deze bevinding is een primeur voor de fossielwetenschap en kan in de toekomst mogelijk leiden tot een verklaring waarom vogels een bek hebben, en geen tanden.