Onderzoeker van Technische Universiteit Delft haalt alcohol uit de lucht

Promovendus Ming Ma.
smithsolarlab.com Promovendus Ming Ma.
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar promovendus Ming Ma heeft een manier gevonden om alcohol uit de lucht te halen.

Wat nauwkeuriger deelde de TU (Technische Universiteit) Delft mee dat Ma een manier heeft ontdekt om het elektroreductieproces van CO2 zo effectief en nauwkeurig te beheersen dat er productie van een breed scala aan nuttige producten, waaronder alcohol, mee mogelijk wordt. Zo kan CO2 als hulpbron dienen, wat weleens cruciaal kan blijken te zijn bij het tegengaan van klimaatverandering.

Ming Ma, die op 14 september promoveert, beschrijft in zijn proefschrift de processen die op nanoschaal plaatsvinden wanneer verschillende metalen worden gebruikt bij de elektroreductie van CO2. Bij aanwending van bijvoorbeeld koperen nanodraden in dit proces ontstaan er koolwaterstoffen, terwijl er bij zilveren en gouden nanodraden CO wordt geproduceerd. Ma heeft bovendien ontdekt dat het proces zeer nauwkeurig te regelen is door de lengte van de gebruikte nanodraden en de stroomsterkte aan te passen. Door de juiste waarden voor deze kenmerken te kiezen kan hij elk gewenst koolstofproduct maken, en combinaties in elke gewenste verhouding, en zo de hulpstoffen produceren voor de drie vervolgprocessen.

Met metaallegeringen zijn nog interessantere resultaten te bereiken, klinkt het. Als er alleen platina wordt gebruikt ontstaat er waterstof, en bij goud CO. Bij aanwending van een legering van deze twee metalen, dan blijken er ineens relatief grote hoeveelheden mierenzuur (HCOOH) te worden geproduceerd. Mierenzuur is een veelbelovende stof voor gebruik in brandstofcellen.

Nu deze processen in kaart zijn gebracht, dient uitgezocht hoe het proces verder te verfijnen en op grotere schaal toe te passen.

Voor het verminderen van de concentratie CO2 in de atmosfeer zou het afvangen en gebruiken van koolstof (carbon capture and utilization, CCU) immers wel eens een goed alternatief kunnen blijken te zijn voor het afvangen en vastleggen van koolstof (carbon capture and sequestration, CCS). De elektrochemische reductie van CO2, waarbij brandstof en waardevolle chemicaliën ontstaan, geldt al enige tijd als veelbelovende oplossing. Bij dit proces wordt de afgevangen CO2 omgezet in koolstofmonoxide (CO), methaan (CH4), ethyleen (C2H4) of zelfs vloeistoffen zoals mierenzuur (HCOOH), methanol (CH3OH) en ethanol (C2H5OH).

Vanwege hun hoge energiedichtheid kunnen koolwaterstoffen binnen de huidige energie-infrastructuur direct en gemakkelijk als brandstof dienen. De productie van CO is volgens de TU Delft ook heel interessant, omdat het als grondstof voor het Fischer-Tropsch-proces kan worden gebruikt, een technologie die in de industrie al brede toepassing vindt om syngas (koolstofmonoxide plus waterstof (H2)) om te zetten in waardevolle chemicaliën zoals methanol en synthetische brandstoffen (zoals diesel).
2 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


  • Trieker

    Allemaal mooi en wel, maar er wordt niet bijgezegd tegen welke prijs.

  • Sommeil

    Binnenkort te weinig co2 in de lucht...