Nieuwe stap in onderzoek naar overlevingskansen na hartstilstand

Archiefbeeld
thinkstock Archiefbeeld
Onderzoekers van UHasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben nieuw licht kunnen werpen op de staat van de hersenen van patiënten die getroffen zijn door een hartstilstand, nog voor ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. "De resultaten zijn belangrijk als we in een vroeger stadium een prognose willen maken over de overlevingskansen", aldus onderzoekster Cornelia Genbrugge.

Elke dag worden in België 30 mensen, buiten het ziekenhuis, getroffen door een plotse hartstilstand. "Bij ongeveer de helft kunnen we het hart via reanimatie weer opstarten", zegt Genbrugge, die onlangs doctoreerde op het onderwerp. "Die patiënten worden dan naar het ziekenhuis gebracht voor post-reanimatiezorg. Uiteindelijk zullen slechts drie van die vijftien patiënten de hartstilstand daadwerkelijk overleven. Tijdens de hartstilstand en reanimatie gaat er geen zuurstofrijk bloed naar de hersenen, met grote hersenschade tot gevolg."

Met haar doctoraatsonderzoek wilde Genbrugge nagaan of het mogelijk was om de hoeveelheid zuurstof in de hersenen al tijdens de reanimatie te meten. "Daarnaast wilden we weten of die zuurstofmetingen zouden kunnen voorspellen of het hart al dan niet opnieuw gaat kloppen." Daarvoor deden onderzoekers een beroep op een techniek op basis van infraroodstralen. "Op het voorhoofd van de patiënt kleefden we een sensor die het zuurstofgehalte in de hersenen meet. 329 patiënten verspreid over zes ziekenhuizen kregen de sensor door de MUG-arts opgeplakt."

Uit die test bleek dat het zuurstofgehalte in de hersenen van patiënten bij wie de reanimatie vóór ziekenhuisopname succesvol was, sterker steeg dan het zuurstofgehalte in de hersenen van patiënten die stierven. Daarnaast merkten de onderzoekers een grotere stijging in de zuurstofwaarden tijdens de reanimatie van patiënten die de hartstilstand hadden overleefd zonder blijvende hersenschade. "Dit resultaat toont dat de zuurstofhoeveelheid in de hersenen de overlevingskansen wel degelijk mee zou kunnen helpen voorspellen tijdens een prehospitale reanimatie", aldus Cornelia Genbrugge.

In een volgende fase gaan de onderzoekers na of ze de hoeveelheid zuurstof in de hersenen ook kunnen aanpassen, om zo de overlevingskansen te verbeteren.