Ministerconferentie over Europese ruimtevaart gestart

De ESA-top ging vandaag van start.
AFP De ESA-top ging vandaag van start.
In Luxemburg-stad is vanochtend de in principe twee- of driejaarlijkse ministerconferentie van het Europese Ruimtevaartbureau ESA gestart. Het hoogste beslissingsorgaan van ESA zet financiële en politieke krijtlijnen uit voor de volgende jaren.

Hoog op de agenda staat een beslissing over de ontwikkeling van een nieuwe draagraket Ariane-6, die de succesvolle Ariane goedkoper kan aflossen en een bredere markt kan aanboren. Woordvoerder Franco Bonacina van directeur-generaal Jean-Jacques Dordain van ESA bevestigde vandaag dat Duitsland nu toch voor Ariane-6 heeft gekozen in plaats van een opgewaardeerde Ariane-5.

Het luik draagraketten omvat ook een opwaardering van de lichte draagraket Vega.

ESA vraagt de ministers 3,8 miljard euro voor Ariane-6 en Vega-C, maar de precieze looptijd van dit geld is moeilijk te definiëren, zei Bonacina.

Een heikel punt is de financiering van het Internationaal Ruimtestation ISS. ESA vraagt 820 miljoen euro voor exploitatie tot 2017. In deze som is ook de ontwikkeling van de Europese servicemodule voor de nieuwe Amerikaanse bemande capsule Orion vervat. Bovendien dient er extra geld te komen voor de wetenschappelijke activiteiten in de spacemeccano.

Waarnemers kijken in het bijzonder uit naar de houding van Italië en Frankrijk met betrekking tot het ISS.

Er moet ook voldoende geld op tafel komen voor de ambitieuze Marsmissie ExoMars 2018 met Rusland.

Waar de resoluties omtrent draagraketten en "exploratie van de ruimte" een prijskaartje hebben ie een derde politiek van aard. De tekst handelt omtrent de relaties van ESA met de andere actoren in de Europese ruimtevaart, zoals de industrie (die al nauwer bij Ariane-6 wordt betrokken) en bovenal de Europese Unie (wiens leden niet noodzakelijk dezelfde zijn). ESA wil de huidige "voorkeurs"relatie met de EU behouden en (waar mogelijk) nog verbeteren, zei Bonacina.

Aan het beraad in Luxemburg gingen in de voorbije maanden voorbereidende vergaderingen vooraf, alsmede intense onderhandelingen gedurende de laatste uren.

Bonacina gewaagde van een "vrij positieve sfeer", al "ligt er nog veel ter tafel".

Overuren
Ondertussen stapelen de overuren in Luxemburg zich op. De deelnemers waren rond het middaguur nog niet verder gekomen dan hun inleidende verklaringen. Dit heeft voorzitter Roberto Battiston van het Italiaanse ruimtevaartbureau ASI gezegd. Er hangen aldus overuren in de lucht, want de "top" diende normaal om 18.30 uur afgelopen te zijn.