Wat zou er gebeuren als de mensheid uitsterft?

Heeft u zich ooit afgevraagd wat er zou gebeuren wanneer een grote ramp alle menselijke wezens van onze planeet wiste? Deze video van Earth Unplugged biedt een antwoord. Zonder onze hulp, zouden veel diersoorten het moeilijk krijgen. De steden zouden snel verwilderen, maar nooit worden al onze sporen volledig uitgewist.

De eerste dieren die zonder onze aanwezigheid uitsterven, zijn luizen. Na amper één jaar is van deze insecten al niets meer te bespeuren. Maar ook kakkerlakken en ratten krijgen het moeilijk. Die eersten vriezen dood zonder de warmte van onze woningen, terwijl de rattenpopulatie drastisch verkleint bij gebrek aan afval en voedingsresten.

Ook voor gedomesticeerde dieren verandert het leven drastisch. Honden en katten verwilderen; vee wordt opgegeten door grote carnivoren. Als paarden zonder onze hulp kunnen overleven, stelt Harvard-bioloog Ian Wilson, dan zullen ze er snel weer uitzien als hun voorvaderen.

De rattenpopulatie zou drastisch verkleinen door een gebrek aan afval en voedingsresten

Wereldsteden

Lang duurt het niet voor wereldsteden een woestenij worden. Pijpleidingen bevriezen en barsten, cement en steen worden zonder onderhoud aangetast. Wilde planten nemen alles over, betonrot en branden worden dagelijkse kost. Zonder computergestuurde systemen kan de Thames Barrier nooit sluiten, zonder pompen lopen de metrotunnels in New York onder water. 300 jaar nadat de laatste mens zijn laatste adem uitgeblazen heeft, zijn al onze grote dammen dichtgeslibd en overstromen ze.

Goed nieuws wel voor de vele bedreigde vissoorten en voor de wilde dieren, die zich kunnen verspreiden naar plaatsen waar ze zich nooit eerder waagden. Uit studies blijkt dat dieren snel het land zouden heroveren, zegt auteur en journalist Alan Weisman. Jaren na de nucleaire ramp in Tsjernobyl nam de natuur het ook over, en nu is de site een van de grootste wildreservaten ter wereld.

Maar onze sporen op Aarde zullen nooit volledig uitgewist worden. Satellieten van radio- en tv-stations cirkelen rond in de ruimte, en zullen dat eeuwig blijven doen.

Uit studies blijkt dat dieren snel het land zouden heroveren