VN: "Minder vlees eten kan CO2-uitstoot met 25 tot 40 procent beperken"

De productie van rundvlees veroorzaakt 25 keer meer uitstoot dan die van granen.
PHOTO_NEWS De productie van rundvlees veroorzaakt 25 keer meer uitstoot dan die van granen.
Als alle Europeanen samen hun vlees- en zuivelconsumptie zouden halveren, zou de agrarische gasuitstoot afnemen met 25 tot 40 procent. Dat stelt de VN in een recent gepubliceerd rapport, dat voor het eerst cijfers plakt op de gevolgen van ons voedingspatroon op het klimaat.

De auteurs van het rapport 'Nitrogen on the table' hebben niet de intentie mensen aan te sporen geen vlees meer te eten. "Dat zou een tegengesteld effect in de hand werken, want zo krijgen mensen net meer zin in vlees", klinkt het. "Vanuit milieuperspectief gaat het er ook niet om of je vlees eet of niet; het gaat erom hoeveel."

Het rapport gaat na wat de gevolgen zouden zijn van veranderingen in het voedingspatroon op de uitstoot van schadelijke gassen in de landbouw. Ondanks de grote milieu-efficiëntie in de Europese landbouw wordt de stikstofuitstoot geschat op 8,5 tot 8 miljoen ton per jaar, wat neerkomt op tachtig procent van de totale stikstofuitstoot in de EU. Het overgrote deel daarvan - 79 tot 88 procent - komt van de vleesindustrie.

25 keer meer uitstoot
Voeding op plantaardige basis, zoals granen, brengen in vergelijking met vlees een relatief lage stikstofuitstoot met zich mee. De productie van rundvlees veroorzaakt per proteïne-eenheid meer dan 25 keer zoveel uitstoot. Voor varkensvlees en gevogelte, eieren en zuivel is de uitstoot 3,5 tot 8 keer groter dan die van granen.

De gemiddelde inname van proteïnen per persoon bedraagt nu zeventig procent meer dan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nodig is. Dat biedt volgens de VN kansen voor een verschuiving in het Europese voedingspatroon, met minder stikstofuitstoot, een kleinere impact op water-, lucht- en grondkwaliteit, klimaat en biodiversiteit tot gevolg. De gemiddelde inname van verzadigde vetten ligt bovendien 42 procent hoger dan het aangeraden maximum, wat leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Gezien 80 procent van de verzadigde vetten afkomstig is van dierlijke producten, is een beperking dus ook voordelig voor de menselijke gezondheid.

Domino-effect
In andere delen van de wereld neemt de vleesconsumptie toe, stelt de VN. China produceert een derde van het vlees in de wereld. Een wijziging in het voedingspatroon in Europa zou in de rest van de wereld een domino-effect in gang kunnen zetten.

Een bijkomend voordeel zou zijn dat de vrijgekomen landbouwgrond gebruikt kan worden om graangewassen te telen. In de plaats van bijvoorbeeld sojabonen in te voeren, die nu veel gebruikt worden als veevoeder, zou de EU een belangrijke exporteur van deze gewassen kunnen worden.

Gevaar voor volksgezondheid
De VN buigt zich tot 24 mei ook over maatregelen tegen niet-overdraagbare ziektes als diabetes, kanker, hartfalen en vetzucht. VN-deskundigen waarschuwen dat een slechte voeding intussen een groter gevaar voor de volksgezondheid inhoudt dan roken. Zij willen een internationaal akkoord in de strijd tegen ziekmakende levensmiddelen en dito eetgewoontes.

Noodzakelijk is, volgens speciale VN-gezant voor het recht op voeding Olivier De Schutter, "een globale conventie ter bescherming en stimulering van gezonde voeding". Hij zei dat vandaag in Genève, waar afgevaardigden uit meer dan 190 landen zijn samengekomen voor de 67ste bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie.