Vlaming produceert 152 kg restafval per jaar

Lukas
De Vlaming zamelde in 2016 iets meer huishoudelijk afval in dan in het jaar voordien. De hoeveelheid restafval bleef nagenoeg gelijk (152 kg), maar per Vlaming werd er 5 kg meer selectief ingezamelde stromen opgehaald: 338 kg tegenover 333 kg in 2015. Dat blijkt uit het nieuwe inventarisatierapport voor huishoudelijk afval 2016 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). OVAM volgt met een nieuwe meetmethode de doelstellingen van het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen op.

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse regering het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dat plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein. Het doel: tegen 2022 produceert elke Vlaming 16 kilo minder restafval per jaar.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat voortaan ook het vergelijkbaar bedrijfsafval, dat ingezameld wordt door lokale besturen, mee opgeteld wordt bij de cijfers van het huishoudelijk afval. Omdat ook de manier van meten is gewijzigd, is het niet langer mogelijk om de cijfers voor huishoudelijk afval te vergelijken met jaren voor 2013, aldus OVAM maandag.

Meer tuinafval

Het totaal huishoudelijk afval daalde van 524 kg in 2013 (524 kg) naar 511 kg (2014) en 485 kg (2015) om terug licht te stijgen in 2016 naar 490 kg. "De belangrijkste vaststelling is dat de hoeveelheid restafval (152 kg) ongeveer gelijk bleef in 2016. De hoeveelheid selectief ingezameld afval is licht gestegen. Dat laatste is te verklaren door het natte voorjaar van 2016. Daardoor was er aanzienlijk meer plantengroei en bijgevolg ook meer tuinafval dan in het droge jaar 2015. Daarnaast werden ook meer kunststoffen selectief ingezameld. Waar die vroeger nog vaak bij het huisvuil of het grofvuil belandden, zamelen steeds meer recyclageparken kunststoffen (conform het nieuwe uitvoeringsplan) apart in", meldt OVAM.

Recyclage

Negenenzestig procent van het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval wordt selectief ingezameld. Het leeuwendeel daarvan komt in een recyclage-installatie (44,7 percent) of composteringsinrichting (20,9 percent) terecht. Een kleine fractie van het selectief ingezameld afval gaat naar een verbrandingsinstallatie (bijvoorbeeld KGA) of naar een stortplaats (bijvoorbeeld asbesthoudend afval). De resterende 31 percent restafval gaat in hoofdzaak naar een verbrandingsinstallatie.

Vroeger kregen alle 308 lokale besturen in Vlaanderen dezelfde doelstelling opgelegd (maximum 180 kg restafval per persoon), nu worden gemeenten die sociaaleconomische vergelijkbaar zijn ingedeeld in zestien clusters, elk met een doelstelling op maat. In 2015 hadden 305 van de 308 Vlaamse steden en gemeenten die doelstelling behaald. Vandaag halen 172 van de 308 lokale besturen reeds de nieuwe doelstelling voor hun cluster voor het jaar 2022.
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Jonathan Verschraegen

    Trieste zaak. Koop een paar kippen en zet een compostbak, dat zorgt al voor een pak minder afval. Maar vooral, koop geen producten die met overdreven veel plastic ingepakt zijn. Uiteraard zullen bedrijven wel voor het grootste deel afval zorgen, maar ik draag alvast graag mijn steentje bij. Maar het allerbelangrijkst, smijt aub geen afval op straat, in de natuur, ... en zeker geen cigarettenpeuken, je wil niet weten hoe lang het duurt alvorens deze vergaan.

  • Baele André

    Het grootste deel zal wel bedrijfsafval zijn. Als ik naar mijn eigen kijk als ik 30 kg heb zal het veel zijn.