Vlaming produceerde vorig jaar minder restafval

PHOTO_NEWS
Vorig jaar is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald met ongeveer 1 kilogram. Dat blijkt uit een steekproef van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Die daling is opmerkelijk, aangezien een aantal maatschappelijke evoluties het selectief inzamelen niet eenvoudiger maken.

De VVSG voert jaarlijks een omvangrijke steekproef uit bij gemeentebesturen en daaruit blijkt dat Vlaanderen voor 2013 opnieuw van een licht dalende trend zal kunnen spreken in de hoeveelheid restafval per inwoner.

"We kunnen er geen exact cijfer opplakken omdat het om een steekproef gaat, maar we hebben in het verleden wel gezien dat onze berekening redelijk realistisch is", aldus Christof Delatter, stafmedewerker van VVSG. "Uit een rapport van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) van vorig jaar bleek dat in het jaar 2012 elke inwoner tussen de 149 en 150 kilogram restafval produceerde. Volgens onze steekproef zou die hoeveelheid in 2013 dus gedaald zijn tot 148 à 149 kilogram."

Dat de hoeveelheid restafval blijft dalen, is best opmerkelijk, stelt VVSG. Zo zijn er de laatste vijf jaar ongeveer 400.000 inwoners bijgekomen, is er op ruimtelijk vlak sprake van verdichting en worden onbebouwde percelen binnen woongebieden in gebruik genomen. Voor appartementsbewoners is het bovendien soms een uitdaging om het afval in de eigen woning te sorteren.

De gemeentebesturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalbeheer zijn dan ook tevreden dat hun volgehouden inspanningen rond afvalpreventie en selectieve inzameling blijvende resultaten opleveren, aldus VVSG.