Vlaanderen legt gewestelijke natuurdoelen vast

De Vlaamse regering heeft de ecologische doelstellingen voor het in stand houden van bepaalde soorten en habitats vastgelegd. Volgens bevoegd minister Joke Schauvliege gaat het om "een belangrijke stap in het vervullen van de verplichtingen in het kader van het Europees natuurbeleid".

Om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, verplicht de Europese Unie de lidstaten om voor Europees belangrijke soorten en habitats doelstellingen vast te leggen. Vlaanderen heeft nu haar gewestelijke doelen vastgelegd. Die worden nadien vertaald naar de afzonderlijke gebieden.
 
Volgens Schauvliege zijn er heel concrete doelstellingen vastgelegd. "Voor soorten gaat het over bijvoorbeeld een totale populatie van 75 paartjes van de roerdomp (een zeldzame moerasreiger). Ook voor heel wat andere soorten zoals de gladde slang, de boomkikker en de groenknolorchis zijn er nu duidelijke doelstellingen", aldus Schauvliege.
 
Wat de habitatdoelen betreft, is voorzien dat er in Vlaanderen 640 tot 840 hectare extra droge heide moet bijkomen.
De gewestelijke doelen moeten nu nog omgezet worden naar de verschillende afzonderlijke gebieden. Die oefening zou tegen midden 2012 afgerond moeten zijn. (belga/kve)