Uitgelekte nota's Bush: "Negeer klimaatverandering"

IJsberen hebben wel degelijk te lijden onder de global warming.
IJsberen hebben wel degelijk te lijden onder de global warming.

Gisteren zijn nieuwe nota's van topambtenaren van de Bush administratie uitgelekt die de impact van schadelijke uitstootgassen ontkennen. Hoewel algemeen geweten is dat de uitstoot van CO2 bijdraagt tot de opwarming van de aarde, wordt in de nota's geopperd om de impact op het klimaat te negeren. "Het heeft geen zin om uitstootgassen te gaan inperken om bedreigde diersoorten en ecosystemen te beschermen", stellen de topambtenaren onomwonden.

Obstakels
Het is niet de eerste keer dat Bush in opspraak komt op gebeid van klimaatverandering. De Washington Post meldde al in maart van dit jaar dat het kabinet een hele reeks bureaucratische obstakels had ingevoerd om het aantal bedreigde diersoorten te kunnen beperken en aldus de wet te omzeilen. Dieren en planten die als bedreigd geclassificeerd worden, genieten immers bescherming onder de zogenaamde 'Endangered Species Act' uit 1973. Toen werd op initiatief van President Nixon een wet door het Amerikaanse Congres goedgekeurd met als doel het beschermen van bedreigde dier- en plantensoorten en hun habitat.

Wetsverandering
Een uitgelekte nota stelt nu dat het niet bewezen is dat broeikasgassen een negatieve impact hebben op ecosystemen. De topmedewerkers van Bush concluderen dat het dan ook niet noodzakelijk is dat de federale agentschappen milieudeskundigen hierover consulteren bij de uitvoering van nieuwe grote projecten, in tegenstelling tot wat de wet nu voorschrijft. Het is overduidelijk dat het kabinet de inspraak van experten in deze materie wil afschaffen. Een tweede notitie daterend van drie oktober verklaart dat de impact van uitstootgassen niet relevant is voor bedreigde fauna en flora.

Obama
De publieke opinie reageert alvast heel negatief op de wetsverandering die Bush wil doorvoeren. "Gezien de timing van de gedane voortstellen, is het een poging om de wet te verzwakken zolang de huidige president nog in het Witte Huis zit", vertelt Eric Baber van de Berkeley universiteit in Californië. "Bovendien moet deze aanpassing niet goedgekeurd worden door het congres." Barack Obama heeft al aangegeven dat hij de verandering ongedaan zal maken indien hij verkozen wordt. (hlnsydney/kh)