Topklimatoloog: "Trump kan de wereld verwoesten"

AFP
Professor Michael Mann is een wereldberoemde paleoklimatoloog. In Sydney waarschuwde hij ervoor dat Donald Trump met zijn beleid het einde van de wereld kan inluiden. "Hij zet een muur op tussen zichzelf en het bewijs van klimaatverandering." Dat hardnekkige ontkennen van global warming kan levensgevaarlijk zijn voor de mensheid.

Trumps "alternatieve feiten" en "post-truth"-politiek - vrij vertaald: objectieve feiten moeten het afleggen tegen leugens - doen volgens professor Mann van de Penn State University méér dan enkel de VS in verlegenheid brengen. De houding van de president ten opzichte van klimaatverandering is erg dubbel. Mann: "De ene keer ontkent hij met klem het bewijs ervan, op andere momenten is hij dan weer milder en geeft hij toe dat er 'een beetje opwarming is en dat de mens daar deels mee verantwoordelijk voor is'. Dat is nog altijd de wetenschap ontkennen, want die stelt het probleem veel sterker."

Hockeystickgrafiek
De Amerikaanse president lijkt dus op twee gedachten te hinken. Hij noemde global warming in het verleden dan wel een "hoax", recent nog voerde hij gesprekken met milieuactivisten Al Gore en Leonardo DiCaprio. Bovendien toont zijn dochter, Ivanka, enige interesse voor het fenomeen en zij heeft een zekere invloed op de president.

Mann, die op bezoek is in Sydney om er een lezing te geven, werd vermaard voor zijn hockeystickgrafiek die moest aantonen dat de temperaturen op het einde van de twintigste eeuw sterk zijn beginnen te stijgen. De grafiek dateert van 1998 en kreeg sindsdien stevige wetenschappelijke tegenwind.

Vandaag haalt de klimatoog onder meer de recente cyclonen in de Stille Oceaan aan - de krachtigste ooit - om de gevolgen van de opwarming van onze planeet duidelijk te maken. "De Antarctische ijskap is hier vlakbij", zegt hij aan news.com.au. "We staan op de drempel om de westelijke ijskap te verliezen. In dat geval wordt de verwoesting van de ijsplaat zelf in gang gezet. Die ijsplaat staat op instorten en dat zou het zeeniveau drie tot vier meter doen stijgen. Hoe snel, dat weten we niet. Maar het zou een ramp zijn voor de kustbevolking van Australië en Nieuw-Zeeland."

Volgens de professor zijn we dichter bij dat punt dan wenselijk is. "Als we het al niet hebben bereikt", zegt hij. "Elke uitstoot van koolstof maakt dan ook een verschil." Trumps politiek om de VS te laten terugplooien op zichzelf - 'America First' - is daarbij een reëel gevaar, omdat de klimaatopwarming wereldwijde samenwerking vereist. "De volgende verkiezingen worden cruciaal: willen we zo'n globale samenwerking of kiezen we voor een verdeelde wereld?"

Onomkeerbaar
Mann gelooft dat het over het algemeen met de wereld de goede richting uitgaat en dat Trump weleens de laatste belangrijke ontkenner van klimaatverandering kan zijn. Dat neemt volgens de professor niet weg dat de miljardair toch nog dat fatale zetje kan geven voor een onomkeerbare wereldramp. Trump gaf al te kennen dat hij af wil van het klimaatakkoord van Parijs. "Uiteindelijk zullen fossiele brandstoffen wel de markt uitgeprijsd worden, maar zelfs een tijdelijke terugval van vier jaar kan genoeg zijn om de kritieke doelstellingen nooit meer te kunnen halen."

De kruistocht van Mann is niet gericht op de persoon van Donald Trump. De professor spaart ook diens voorganger, Barack Obama, niet. Hém verwijt hij zich te veel gefocust te hebben op Obamacare, "waardoor hij onvoldoende politiek krediet overhield" voor ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Zo engageerde de Democratische ex-president zich niet voor de invoer van een koolstoftaks, waarvoor zijn partijgenoot Bernie Sanders hevig pleitte.

Bij de Republikeinen constateert Michael Mann een toenemend geloof in klimaatverandering omdat de gevolgen alsmaar zichtbaarder worden. Een groep oudere Republikeinen zou zelfs zo'n koolstoftaks zien zitten, maar botst nog op weerstand binnen de eigen partij. Het is dus nog lang zover niet, beseft de klimatoloog. Maar dé vraag die hij zich stelt, is of er überhaupt nog wel tijdig kan ingegrepen worden.

Michael Mann.
rv Michael Mann.