Toenemend aantal energiescans van woningen

PHOTO_NEWS
Het aantal energiescans - een snelle doorlichting van het energieverbruik - van woningen die distributienetbeheerders en gemeenten sinds 2007 gratis laten uitvoeren is de afgelopen jaren gestegen. In 2008 werden er 22.547 uitgevoerd, in 2009 26.040, in 2010 29.024 en in 2011 37.777. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche op een schriftelijke vraag van Sonja Claes (CD&V).

Een energiescan van een woning geeft een eerste beeld van de energiesituatie en mogelijke energiebesparingen op gebied van onder meer isolatie, verwarming en verlichting. De uitvoerder van de scan voert meteen ter plekke een reeks energiebesparende maatregelen uit. In de periode 2006-2011 werden in totaal 461.478 spaarlampen geplaatst, 52.356 spaardoucheknoppen, 43.975 meter buisisolatie aangebracht en 53.315 meter radiatorfolie. Elke deelnemende gemeente bepaalt de doelgroep. De Vlaamse overheid vraagt prioriteit te geven aan huishoudens met een laag inkomen.

De kostprijs per energiescan bedraagt 200 euro. "In de eerste periode 2007-2009 werd deze kostprijs integraal doorgerekend in de elektriciteitsdistributietarieven. Sindsdien wordt deze kostprijs aangerekend op de energiebegroting. In totaal werd al 23,5 miljoen euro gespendeerd aan het uitvoeren van deze scans, waarvan 13 miljoen euro op de energiebegroting", aldus de minister.

Het Vlaams Energieagentschap kent aan een dergelijke scan een forfaitaire energiebesparing toe van 1.277 kWh op jaarbasis. "De werkelijke energiebesparing per scan is afhankelijk van bijkomend geplaatste materialen, evenals de mogelijke impact van de gedragsverandering als gevolg van de uitgevoerde scan".