Tihange 3 wordt vroeger opgestart

ANP
Reactor 3 van de kerncentrale van Tihange zal op 26 augustus herstart worden. Tot nu toe was 28 augustus voorzien, maar gezien de vooruitgang van de werken aan de reactor die sinds 13 augustus stilligt, gaat men nu uit van twee dagen eerder, zo meldt Electrabel. Het Fanc deelt bovendien het bewuste incident in op niveau 1 van de zogenaamde INES-schaal voor nucleaire incidenten.

Oorpronkelijk wou uitbater Electrabel de reactor in het weekend na de panne heropstarten, maar geplande werken werden vervroegd.

De centrale van Tihange 3 werd tijdens een onderhoudsinterventie automatisch gestopt na een technisch defect op het controlesysteem van de reactor, luidde het na de panne. Na het defect kwamen de controlestaven vrij en werd aldus de kernsplijting in de nucleaire eenheid gestopt.

Het Fanc gaf de "anomalie" score 1 en spreekt nu ook van een probleem met twee stoomaflaatkleppen tijdens het voorval. "Tijdens de voorbereiding van herstellingswerken aan een van de elektrische voedingen van de controlestaven trad er een elektriciteitsonderbreking op. Dit heeft tot een automatische stillegging van de reactor geleid. Tijdens de stillegging zijn de veiligheidssystemen automatisch opgestart en werd het reactorgebouw automatisch geïsoleerd. Daarbij trad een anomalie op ter hoogte van twee stoomaflaatkleppen in het secundaire circuit (buiten de nucleaire zone). Deze anomalie is opgevangen door de veiligheidskleppen van de stoomgeneratoren."

Het voorstel heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, klinkt het nog.

De INES-schaal gaat van 1, een anomalie, tot 7, een zwaar ongeval.