Stijging van zeeniveau verloopt steeds sneller: mogelijk tot 60 à 110 cm tegen 2100

Het IPCC waarschuwt onder meer voor een sneller stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen, afstervende gletsjers, extremere weersomstandigheden en een verstoring van de leefgebieden van dieren en planten in de oceaan.
Shutterstock Het IPCC waarschuwt onder meer voor een sneller stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen, afstervende gletsjers, extremere weersomstandigheden en een verstoring van de leefgebieden van dieren en planten in de oceaan.
Als er geen inspanningen worden geleverd om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen, dan dreigt het zeeniveau tegen het jaar 2100 met 60 tot 110 centimeter te stijgen. Dat blijkt uit een rapport van het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, over de oceanen en de cryosfeer (de met ijs en sneeuw bedekte plaatsen).

In het rapport staan verschillende scenario’s vermeld om de vermoedelijke stijging van het zeeniveau tegen het jaar 2100 (in vergelijking met de periode 1986-2005) weer te geven. Bij ongewijzigd beleid wordt uitgegaan van een stijging tussen de 60 en 110 centimeter (of gemiddeld 84 centimeter). Wanneer de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen en de gemiddelde temperatuurstijging beperkt wordt tot minder dan 2 graden, zal het waterpeil op zee tegen het einde van de eeuw nog altijd met 30 tot 60 centimeter stijgen (gemiddeld 43 centimeter).

Volgens het rapport is er al sinds enkele decennia sprake van een versnelde stijging van het zeeniveau, als gevolg van de smeltende ijskappen in Groenland en Antarctica. Voor de periode 2006-2015 ging het om een stijging van gemiddeld 3,6 mm per jaar. Het zeeniveau stijgt daarmee al dubbel zo snel als in de twintigste eeuw en het tempo neemt alleen maar toe, zo stellen de klimaatwetenschappers van het IPCC.

Extremere weersomstandigheden

De wetenschappers waarschuwen ook dat er sowieso rekening moet worden gehouden met extremere weersomstandigheden aan de kustgebieden, zoals overstromingen en stormen. Zo dreigen extreem hoge waterstanden die zich momenteel maar eens om de honderd jaar voordoen vanaf 2050 zowat jaarlijks laaggelegen steden en kleinere eilanden te treffen.

Voorts wordt ook aan de alarmbel getrokken over gletsjers die steeds meer ijs verliezen: wereldwijd gaat het om 11 tot 25 procent (in het meest gunstige scenario) tot zelfs 25 à 47 procent (zonder bijkomende maatregelen). De kleinste gletsjers, voornamelijk in Europa, kunnen tegen 2100 zelfs tot 80 procent van hun massa kwijtspelen. Dat brengt ook de beschikbaarheid van zoet water in het gedrang en kan bovendien leiden tot meer aardverschuivingen, overstromingen en lawines.

In het ergste geval dreigt eveneens 49 tot 89 procent van de bovenste laag permafrost (3 tot 4 meter) weg te smelten, waardoor de broeikasgassen kunnen vrijkomen die daar momenteel worden opgeslagen. Tot slot wordt gewaarschuwd voor een verzuring van de oceanen, wat zorgt voor een verstoring van de mariene fauna en flora. Negentig procent van de koralen dreigt verloren te gaan.

AFP

“Ook België dreigt gevolgen te voelen”

De snellere stijging van de zeespiegel zal ook gevolgen hebben voor de Belgische kust, zo waarschuwt WWF-België. Aan de Belgische kust is het zeewater de laatste vijftig jaar al met meer dan 10 cm gestegen, zo klinkt het. De natuurbehoudsorganisatie pleit daarom niet enkel voor een drastische vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook voor natuurherstel. Zo moet er aan de kust meer ruimte worden gegeven aan duinen en polders.

De bebouwing die de kustlijn fixeert en het kustlandschap zoals we het nu kennen, zal opgeslokt worden door de stijgende zeespiegel. Tenzij we ruimte creëren voor de natuur

WWF-België

“De bebouwing die de kustlijn fixeert en het kustlandschap zoals we het nu kennen, zal opgeslokt worden door de stijgende zeespiegel. Tenzij we ruimte creëren voor de natuur, zodat de kust mee kan evolueren met die stijgende zeespiegel en landinwaarts kan verschuiven”, zo reageert Sarah Vanden Eede, beleidsmedewerker oceaan van WWF-België. 

“België moet de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, opvoeren en de veerkracht van de kust tegen zeespiegelstijging verhogen door de natuurlijke kustverdedigingsdynamiek te herstellen waarin polders, duinen, stranden en zandbanken de hoofdrol spelen.”

WWF pleit ook voor een ambitieuzer klimaatbeleid. “We kunnen nog delen van onze cyrosfeer redden, maar we moeten nu handelen. De bestaande toezeggingen van regeringen om klimaatverandering te bestrijden zijn onvoldoende.”

photo_news

Greenpeace

Milieuorganisatie Greenpeace benadrukt dat het rapport ook oplossingen voorstelt om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te verzachten. Daarvoor is het volgens de milieuorganisatie wel noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van meer beschermde gebieden in de oceanen. Bovendien moeten de verschillende Belgische regeringen ook volgens Greenpeace dringend een ambitieuzer klimaatbeleid ontwikkelen.

“De voorbije dagen hoorden we tijdens de VN-klimaattop in New York vele wereldleiders hun bezorgdheid uiten over het klimaat. Maar de miljoenen klimaatbetogers die wereldwijd op straat kwamen om radicale veranderingen te vragen, willen na die woorden nu ook daden zien. Ook onze Belgische regeringen moeten de ambitie in hun klimaatbeleid dringend opschroeven”, zo staat in een persbericht. “België heeft zich al geëngageerd om minstens dertig van onze oceanen te beschermen tegen 2030 en om een sterk nieuw Oceanenverdrag af te sluiten in 2020. Maar dit IPCC-rapport is ook een wake-upcall voor ons land om met ambitieuzere doelstellingen te komen voor het verminderen van de broeikasgasuitstoot.”

De Backer: “We moeten ambitieuzer zijn”

Het klimaatrapport toont inderdaad aan dat België ambitieuzer moet zijn, zegt minister voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld), die vandaag in New York een evenement bijwoonde van de VN rond oceaanbescherming. Ook de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg was daarbij aanwezig. België is door de VN erkend als “Blue Leader”, wat aantoont dat ons land al veel doet voor de bescherming van de oceanen. “Maar er is meer nodig”, zegt De Backer.

In februari van dit jaar ondertekenden veertig landen en organisaties op een Oceaanconferentie in Brussel een verklaring waarin ze de CO2-uitstoot van de scheepvaart willen terugdringen. De Belgische overheid en de Belgische rederijen hebben de ambitie om te streven naar klimaatneutraliteit. Ons land pleit op internationale fora voor een verdrag dat er zou moeten voor zorgen dat 30 procent van de oceanen wereldwijd beschermd zou worden.

Het VN-rapport, dat vandaag in Monaco werd voorgesteld, is samengesteld door 104 experts uit 36 verschillende landen. Het is gebaseerd op bijna 7.000 wetenschappelijke publicaties.

AFP283 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Claudia Rosseel

  Als ze daar zo van overtuigd zijn, waarom zien we dan geen plannen passeren om daarmee om te gaan? Nog 80 jaar om de kustlijn te versterken of te ontruimen en die mensen elders te huisvesten? Aan het tempo waarop openbare werken worden uitbesteed en afgewerkt, zullen er veel mensen verzuipen straks.

 • Hugo BAVRE

  Door het domino effect zal het nog veel, veel sneller gaan.

 • Lucien Mertens

  Om de haverklap spreken de "experts" elkaar hier tegen.

 • Marie Plessers

  men vergist zich niet.....het is gewoon erger voor de toekomst dan we beseffen....ga op YOU tube nr klimaatverandering en videos over waar onze melk en vlees vandaan komt.......niet humaan

 • eric maier

  Waar bijna niemand over spreekt is dat het ontdooien van de Permafrost enorme hoeveelheden methaan vrijgeven, dat veel erger is dan CO2. Dat versnelt het afsmeltingsproces, en daarbovenop heb je in dat hele permafrostgebied enorme grondverzakkingen tot wel 40 meter diep. De Russen juichen opwarming toe wegens economische redenen, maar ondervinden nu al grote problemen op hun wegennet in de Russiche Toendra. Naast de dorpen die verplaatsen wegens grondvrezakkingen.