Schrapping windmolens langs E40: "Minister geeft toe aan lobbyisten"

BELGA
De provinciale Groen-fractie zegt dat Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) "eens te meer toegeeft aan een aantal lobbyisten" bij haar beslissing om vijf concentratiezones voor windmolens langs de E40 tussen Aalter en Aalst te schrappen.

Gisteren raakte bekend dat minister Schauvliege de vijf concentratiezones langs de E40, goed voor mogelijk veertig tot zestig windmolens, schrapt omwille van problemen met hogere ruimtelijke planningsdossiers en het vliegverkeer. Daarmee zette ze het mes in het Oost-Vlaamse windplan, al werd het PRUP Windlandschap Maldegem-Eeklo, met twee zones voor windparken langs de E34, wel goedgekeurd en benadrukte ze daarmee de provincie te steunen in de uitrol van haar windbeleidsplan.

"De fractie is van mening dat de minister eens te meer toegeeft aan een aantal lobbyisten, zoals onder meer Waterwegen en Zeekanaal en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), " zegt Groen-provincieraadslid Rik Franck.

"Onmogelijke zaak"
De provinciale Groen-fractie vreest dat het argument over de luchtvaart "gretig" zal overgenomen worden door tegenstanders van windenergie. "Door deze stellingname wordt de plaatsing van windturbines een bijna onmogelijke zaak in Oost-Vlaanderen."

Door de vernietiging verliest Oost-Vlaanderen een aantal unieke kansen, zoals de participatie van omwonenden, burgers en plaatselijke overheden om mee te bouwen aan windmolens en zo ook te delen in de opbrengsten, zegt de partij nog. Ook meent Groen dat de beslissing het einde betekent van de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te zijn in 2050 én verliest de provincie een kans om turbines in te planten op plaatsen met zo weinig mogelijk last voor omwonenden.

"De Groen-fractie betreurt de gang van zaken en vindt dat de deputatie te weinig druk heeft uitgeoefend op de Vlaamse regering, iets wat ze in andere dossiers wel al meermaals heeft gedaan. Daardoor wordt tenminste de indruk gewekt dat dit dossier voor deze deputatie geen prioriteit was."