Schadelijke uitstoot te wijten aan dierenpoep veel groter dan gedacht

De rode zones markeren een hoge uitstoot van ammoniak of NH3.
ULB De rode zones markeren een hoge uitstoot van ammoniak of NH3.
Bovenstaande kaart is het resultaat van een 9-jarig satellietonderzoek gevoerd aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Wetenschappers brachten daarbij de wereldwijde ammoniakemissie in kaart, en het resultaat doet vermoeden dat de mens de hoeveelheid uitwerpselen van vee onderschat. Het onderzoeksteam publiceerde het zorgwekkende resultaat van hun onderzoek in het tijdschrift Nature

De rode zones op de wereldkaart markeren een hoge concentratie aan dierenuitwerpselen. Het gaat natuurlijk niet om de uitwerpselen zelf, maar om de ammoniak die daarbij vrijkomt. Ammoniak (NH3) is een kleurloos afvalgas dat ontstaat wanneer stikstof en waterstof zich vermengen. Bovendien is het een van de drie voornaamste gassen verantwoordelijk voor het versterken van het broeikaseffect.

Vooral rondom grote industriële boerderijen met kippen, koeien en varkens, komt veel ammoniak vrij. En langdurige blootstelling aan het gas kan bij de mens leiden tot ernstige longziektes. Maar ook de gewassen en dieren rondom vervuilde plaatsen lijden onder een grote hoeveelheid ammoniak. Daarom is het belangrijk om de uitstoot en de ernst ervan in kaart te brengen. Dat deed een onderzoeksteam aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).

241 hotspots te wijten aan menselijke activiteiten

Op de kaart konden de wetenschappers 242 zogenaamde hotspots aanduiden. Slechts eentje ervan betreft een natuurlijke uitstoot van ammoniak: het Natronmeer in Tanzania stoot heel wat ammoniak uit, vermoedelijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid algen. De overige 241 hotspots zijn gelinkt aan menselijke activiteiten. Daarvan zijn er 83 gerelateerd aan intensieve veehouderijen, 158 zijn verwant aan andere industrieën. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken die meststoffen op basis van ammoniak produceren.

En de wetenschappers merkten nog enkele opvallende zaken op. Niet alleen zijn vrijwel alle hotspots te wijten aan menselijke activiteiten, de onderzoekers konden het exacte moment aanduiden waarop boerderijen en industriële installaties opgericht of uitgebreid werden. Dat betekent dat de impact van de NH3-uitstoot meteen voelbaar is.

Nog belangrijker: de kaart suggereert dat we de ware grootte van de NH3-uitstoot tot zover onderschatten. Volgens het onderzoeksteam werden minstens 160 van de 242 hotspots niet eerder gerapporteerd bij grootschalige klimaatrapporten.

(Lees verder onder de foto)

Enkel het Natronmeer is verantwoordelijk voor een natuurlijke uitstoot van ammoniak.
Image Globe Enkel het Natronmeer is verantwoordelijk voor een natuurlijke uitstoot van ammoniak.

Emissie neemt toe

Hoewel de kaart van de ULB ook enkele beperkingen heeft (het is bijvoorbeeld moeilijk om de ware emissie in winderige gebieden correct in kaart te brengen), het onderzoeksteam tikt verschillende landen op de vingers wegens het incorrect rapporteren over de ware uitstoot van broeikasgassen.

De ammoniakemissie neemt in vele landen toe. Zelfs in de Europese Unie dat zich ertoe verbond om de uitstoot tegen 2020 te reduceren met 6 procent. Tegen 2030 zou er zelfs sprake moeten zijn van een reductie van maar liefst 19 procent. “Gecombineerd met de atmosferische modellen is de satelliettechnologie een waardevol en onafhankelijk hulpmiddel om te controleren of landen zich aan hun vooropgestelde doelen houden”, aldus Mark Sutton en Clare Howard, twee onderzoekers bij het Centrum voor Ecologie en Hydrologie in Edinburgh, Schotland.

Wie deed wat?

Voor het onderzoek verzamelden de onderzoekers negen jaar (2007-2016) de atmosferische gegevens met behulp van drie meteorologische satellieten die door het Europees Ruimteagentschap gelanceerd werden. De satellieten catalogiseren de verschillende componenten van de atmosfeer van onze planeet, inclusief ammoniak. 
13 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Freddy van der Westerlaken

  wat het meeste broeikaseffect veroorzaakt is waterdamp en gaan we nu alle water wegdoen?

 • Maximus Royalstar

  Dan is er mss iets waar van een onderzoek naar Dino's en hun uitsterven.Dat onderzoek sprak niet van een komeet die insloeg,maar van enorme concentraties CO2 door hun "poep" die ook voor een broeikaseffect zorgde.

 • Gino Denil

  In landen waar er geen armoede meer is daalt het geboortecijfer vanzelf onder de vervanginsgratio, william Masson. Dat is ook al zo in sommige welvarende Aziatische landen. Zorg er dus voor dat de mensen zich kunnen ontwikkelen en geen honger hebben. En de wereldbevolking zal stabiliseren en uiteindelijk dalen. En de gemakkelijkste manier om dat te bereiken is minder vlees eten. Want zonder vlees kan je met de landbouwproductie meer mensen voeden.

 • Geert Tamsyn

  We zijn niet met te veel, we eten verkeerd.

 • Hans Schoen

  Overbevolking zorgt ervoor dat het probleem zich razend snel voordoet maar het is net door onze levensstijl dat alles naar de knoppen gaat, we vreten ons een weg in destructie. Te laat al eigenlijk en net daarvoor moeten we, of liever kunnen we niets anders meer doen of de plantaardige toer opgaan. Het systeem die de natuur in miljarden jaren heeft opgebouwd maken wij in amper 100 jaar kapot in snel tempo. we zijn de ergste parasietensoort die hier rond lopen.