Regeringen blijven ruziën over verdeling klimaatplan

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).
BELGA Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).
Er is nog altijd geen akkoord tussen de federale regering en de gewesten over een klimaatplan. Vlaanderen legde vandaag op het Overlegcomité een nieuw voorstel op tafel. Maar dat voorstel werd volgens Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) door de federale regering en de andere gewesten bestempeld als "onaanvaardbaar". "Nochtans zijn onze voorstellen redelijk en evenwichtig", zo antwoordde de CD&V-minister op vragen van Bart Martens (sp.a) en Hermes Sanctorum (Groen).

België heeft met Europa afgesproken om de uitstoot van CO2 tegen 2020 met 15 procent te verminderen en het aandeel hernieuwbare energie te laten stijgen tot 13 procent. Een interne verdeling van de lusten en de lasten tussen de federale regering en de regio's laat al sinds 2009 op zich wachten.

Ook een nieuwe vergadering van het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen, leverde geen doorbraak op. Aan Vlaamse kant lijkt men het stilaan beu dat anderen Vlaanderen willen afschilderen als de 'dwarsligger'.

"Vlaamse voorstellen worden geweigerd"
Volgens Vlaams minister Schauvliege is Vlaanderen sinds 1 januari voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie (NKC) en heeft het sindsdien ook verschillende voorstellen op tafel gelegd, onder meer voor een objectivering van de cijfers. "Maar die voorstellen werden geweigerd", aldus Schauvliege.

Vandaag legde de Vlaamse regering daarom een nieuw voorstel op tafel. Ook dat kreeg volgens Schauvliege door de anderen het label "onaanvaardbaar" opgeplakt. Om aan te tonen dat het Vlaamse voorstel niet onredelijk zijn, maakte de CD&V-politica de inhoud van het voorstel openbaar.

Vlaanderen reduceert meer
Wat het verminderen van de CO2-uitstoot betreft zou Vlaanderen meer dan de vooropgstelde reductie van 15 procent realiseren, met name 16 procent. Voor Brussel zou de vermindering 9 procent bedragen, voor Wallonië 15 procent. Wat hernieuwbare energie betreft is de verdeling als volgt: federale niveau 2 procent, Wallonië 12,5 procent, Brussel 4,5 procent en Vlaanderen 10,5 procent.

In de verdeling van de inkomsten uit emissierechten zou Vlaanderen het grootste deel van de koek krijgen, met name 56 procent, gevolgd door Wallonië (25 procent), federaal (7,5 procent) en Brussel (6 procent). Het resterende percentage dient als mogelijke buffer. In januari, bij een eerder rondje geruzie over het dossier, wees Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) nog met een beschuldigende vinger naar Vlaanderen (en meer specifiek naar N-VA) omdat het 66 procent van de inkomsten zou opeisen.

"Om te huilen"
Groen reageert bijzonder ontgoocheld op het uitblijven van een akkoord. "Vier jaar en nog altijd geen akkoord, dat is echt om te huilen. Andermaal een zwarte dag voor het klimaat", reageren Groen-parlementsleden Kristof Calvo en Hermes Sanctorum.

Ook bij sp.a-parlementslid Bart Martens raakt het geduld stilaan op. "De inspanningen die we tegen 2020 moeten leveren, zijn maar klein bier ten opzichte van de veel grotere stap die nadien moet worden gezet om samen met de andere landen de klimaatopwarming binnen beheersbare perken te houden. Als we er niet in slagen om dat klein bier te tappen, hoe gaan we dan nadien het grote vat kunnen aanslaan dat we nodig hebben?".

Minister Schauvliege blijft er bij dat de Vlaamse voorstellen "redelijk en evenwichtig" zijn. "Kom mij dus niet vertellen dat het onze fout zou zijn dat er nog altijd geen akkoord is. Wij zullen voortwerken en ik hoop dat wij eruit geraken, maar ik stel alleen maar vast dat men heel stug is aan de andere kant", aldus de CD&V-minister.