Rapport: vleesindustrie verantwoordelijk voor grootste dode zone ooit in Golf van Mexico

Dode vissen in de Golf van Mexico (archiefbeeld).
ap Dode vissen in de Golf van Mexico (archiefbeeld).
De vleesindustrie, ook al een belangrijke aanstichter van de klimaatverandering en de ontbossing, is schuldig aan de grootste dode zone ooit in de Golf van Mexico. Dat beweert de milieugroep Mighty in een nieuw rapport, dat stelt dat leveranciers afval dumpen in rivieren, waardoor het zeeleven afsterft.

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kondigde gisteren aan dat dit jaar de grootste dode zone ooit geregistreerd is in de Golf van Mexico. Dat is een plek in de zee waar te weinig zuurstof is voor zeedieren om te kunnen overleven. De zone is bijna 23.000 vierkante kilometer groot; dat is bijna tweemaal zo groot als Vlaanderen.

Een dode zone ontstaat door afvalwater en voedingsstoffen van de landbouw die via beken en rivieren uiteindelijk in de oceanen terechtkomen. Dat leidt tot een explosieve groei van het aantal algen. Als die sterven, zakken ze naar de bodem waar ze microben doen ontstaan. Die breken het organische materiaal af en gebruiken zo de zuurstof op. Vissen en andere dieren die niet vluchten, sterven.

Microben breken het organische materiaal af en gebruiken zo de zuurstof op. Vissen die niet vluchten, sterven

Kunstmest

De schadelijke algenbloei wordt volgens Mighty nog vergroot door de giftige stoffen uit (kunst)mest, afkomstig van vleesbedrijven. Dat is overigens niet enkel aan het gebeuren in de Golf van Mexico, maar ook in de Grote Meren op de grens van de VS en Canada en Chesapeake Bay in het oosten van de VS.

Algenbloei kan ook tot andere problemen leiden. Vorige zomer moesten in Florida meerdere stranden gesloten worden omdat ze bedekt waren onder een stinkende laag groen slijm.

Tyson Foods

Mighty wijt de schadelijke vervuiling aan de grote vleeslust van de Amerikanen. Amerikanen behoren tot de grootste vleeseters ter wereld. "Het probleem wordt steeds erger en regulering verkleint de schaal van de vervuiling niet", luidt het. "Een verminderde vleesconsumptie is absoluut noodzakelijk om de last voor het milieu te verminderen."

Het rapport duidt Tyson Foods in de staat Arkansas aan als een "dominante invloed" voor de vervuiling, omwille van zijn sterke positie op de markt. Het bedrijf levert in de Verenigde Staten kip, rund- en varkensvlees aan onder andere McDonalds en Walmart. Per week slacht het 35 miljoen kippen en 125.000 runderen. Daarvoor heeft het jaarlijks 2 miljoen hectare maïs nodig. De consumptie daarvan resulteerde vorig jaar in 55 miljoen ton mest, bij Tyson Foods alleen.

Volgens het Environmental Protection Agency werd de afgelopen tien jaar 104 miljoen ton vervuilende stoffen gedumpt in waterwegen

Volgens het Environmental Protection Agency (EPA) werd de afgelopen tien jaar 104 miljoen ton vervuilende stoffen gedumpt in waterwegen. Een ander bedrijf dat zich daar volgens Mighty schuldig aan maakt is Tyson and Smithfield, een andere grote Amerikaanse vleesproducent. In de omgeving van de faciliteiten van dat bedrijf werden de grootste hoeveelheden nitraatvervuiling gemeten.