Pas in 2018 statiegeld op blikjes en flessen

THINKSTOCK
Drankproducenten en de distributiesector gaan vanaf 2016 jaarlijks 9 miljoen euro op tafel leggen om zwerfvuil -in het bijzonder drankverpakkingen- te voorkomen en op te ruimen. Hiervan wil Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) minstens 2 miljoen euro uittrekken voor organisaties en jeugdverenigingen die helpen bij de schoonmaak, staat vandaag in de Mediahuiskranten. De invoering van statiegeld op blikjes en flessen zou pas voor 2018 zijn.

Jaarlijks moet 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd worden, voor 40 procent bestaat dat uit blikjes en flessen. Dat kost de overheid en de gemeenten nu meer dan 60 miljoen euro. Omdat sensibiliseringscampagnes onvoldoende helpen, verandert minister Schauvliege het geweer van schouder.

Gemeenten die een handhavingsbeleid op zwerfvuil invoeren, krijgen extra geld. Bijvoorbeeld voor mobiele camera's op zwarte punten. De minister gaat jaarlijks ook meer dan 2 miljoen euro uittrekken voor organisaties en verenigingen die mee zwerfvuil opruimen. Tegen juli 2018 wil ze statiegeld -van waarschijnlijk 25 eurocent per blik of fles- invoeren. Daarvoor is wel nog overleg nodig met Brussel en Wallonië evenals met de distributiesector.