Opnieuw 43 hectare bos verdwenen in 2010

UNKNOWN
In Vlaanderen is vorig jaar netto 43 hectare bos verdwenen. Alleen 2009 was een nog slechter bosjaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV), waarover De Standaard schrijft.

Er werd in 2010 232 hectare bos gerooid. Dat komt overeen met meer dan 500 voetbalvelden. De ontbossing werd niet gecompenseerd door de 168 hectare compenserende bebossing en de 21 hectare bosuitbreiding.
 
"De Vlaamse overheid moet dringend haar engagementen inzake bosuitbreiding opnieuw ernstig opnemen", zegt de VBV. De vereniging vindt het jammer dat de beloofde aanpak voor de zonevreemde bossen er nog altijd niet is en dat de stadsrandbossen niet van de grond komen. Ze is wel tevreden over de oproep aan lokale overheden om de middelen uit het boscompensatiefonds - die onaangeroerd bleven - aan te spreken.
 
De Vlaamse situatie staat in contrast met de Europese. In Europa kwam er de jongste twintig jaar bijna 2,5 miljoen hectare bos bij. (belga/sps)