Onderzoekers KU Leuven pleiten voor verlenging van een deel van de nucleaire capaciteit* IllustrationTihange 
Belgium 

JUNE 14 2019  

pict. by Christophe Licoppe  © Photo News
Photo News * Illustration Tihange Belgium JUNE 14 2019 pict. by Christophe Licoppe © Photo News
Een verlenging van een deel van de nucleaire capaciteit voor 20 jaar is goedkoper dan een volledige kernuitstap in 2025 en investeringen in gascentrales. Dat heeft Tine Baelmans (KU Leuven) gezegd tijdens een symposium waarop Metaforum, een interdisciplinaire professorengroep van de KU Leuven, haar rapport over de energievoorziening in ons land voorstelde.

Baelmans wees de bouw van nieuwe kerncentrales resoluut af, wegens te duur, maar noemde de verlenging van een deel van de nucleaire capaciteit voor een periode van 20 jaar "een interessante piste". In het rapport is sprake van 2 GW van de 5,9 GW die in 2022-2025 normaal dichtgaat. Dat komt neer op een levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales: Doel 4 en Tihange 3 tot 2045. "Dat dit goedkoper is, betekent ook dat er meer middelen beschikbaar zijn om te investeren in andere maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen", aldus Baelmans.

Volgens Baelmans is via een goede samenwerking en interconnectiviteit binnen Europa een klimaatneutrale, hernieuwbare productie van elektriciteit via zon, wind en eventueel het nucleaire op termijn best mogelijk. "We moeten alles inzetten op technologische vooruitgang zodat het er snel van komt want de tijd dringt. We moeten hierbij niet alleen kijken naar wat we in ons land doen. Europa is de schaal die we nodig hebben." Wat dit laatste betreft wees ze onder meer naar de mogelijkheden die windmolenparken bieden op de Noordzee.

De Leuvense onderzoeksgroep ziet momenteel vooral heil in hernieuwbare energie. Biobrandstoffen bijvoorbeeld worden afgewezen omdat ze slechts voor een beperkte vermindering van de CO2-uitstoot zorgen en wegens het landgebruik niet steeds duurzaam zijn. Ook voor waterstofproductie stellen zich op dit ogenblik problemen. Zo is het nog onduidelijk of de "groene waterstofproductie" op basis van hernieuwbare energie economisch rendabel kan worden. Waterstof neemt bovendien veel plaats in, hetgeen problematisch is bij een personenauto.