Na drie dagen staat BP nog even ver met top kill: nergens

AFP
De fameuze top kill lijkt dan toch een maat voor niets te worden. Volgens ondermeer de New York Times staan de ingenieurs van BP na bijna drie dagen eigenlijk net zo ver als in het begin om het lek in de Golf van Mexico te dichten.

Er zijn ook al twee "junk shots" geweest, die allebei mislukten. Gisteren verklaarde de Amerikaanse admiraal Thad Allen op ABC's Good Morning America nog dat alles volgens plan verliep en dat BP erin was geslaagd het lek voorlopig te dichten. Allen krijgt z'n informatie van BP, en iemand moet hoogdringend tegen de man zeggen zijn kop te houden, want net als eergisteren zat de admiraal ernaast.

Morgen gedaan
Ook Tony Hayward, de CEO van BP, had het op CNN over "goed nieuws". Vannacht kwam er dan een indicaties dat het allemaal niet zo geweldig loopt. Doug Settles, BP's chief operating officer for exploration and production, zei: "denk eraan dat we hier met dingen bezig zijn die nog nooit eerder werden gedaan, heel erg moeilijke dingen. We blijven proberen hoor, tenminste tot we er 100 procent zeker van zijn dat het niet lukt." Volgens de New York Times wordt er morgen gestopt met de top kill.

Bij een 'top kill' maken reddingswerkers van bovenaf een einde aan het lek. Ze pompen onder hoge druk heel zware boorvloeistof in het gat, waardoor er nauwelijks nog olie kan weglekken. Daarna dekken ze het gat af met cement.

Al bezig met nieuwe oplossingen
Suttles zei ook dat BP "in het geval we met de top kill falen" alvast "anticipeert" en is begonnen met de voorbereidingen om opnieuw een grote afzuigkap boven het lek te gaan installeren. De vorige keer liep dat falikant af. Een kleinere versie deed het wel, nu ja, ving iets van een 15 procent van ontsnappende olie op in de dagen voor ze ging. BP zou ook de blowout preventer die stuk is gaan vervangen.

BP heeft ondanks het pompen van meer dan acht miljoen liter 'heavy mud' amper 10 procent daarvan effectief in de bron kunnen duwen. "Everyone is disappointed at this time" (iedereen is teleurgsteld) vertelde iemand die mewerkt ter plaatse aan de top kill aan de New York Times. Hij maakte ook gewag van "serieus wat ambras" tussen BP-ingenieurs in de control room van de operatie, want ze hebben blijkbaar allemaal andere ideeën over waarom de top kill faalt.

Inmiddels is ruim 240 kilometer van de zuidelijke kust van de Verenigde Staten vervuild. Donderdag was nog sprake van 160 kilometer. (mvl)