Miljoenen bomen in Schotland gesneuveld voor windturbines

De grootste windturbine aan de kust is momenteel in aanbouw in Fife Energy Park in Methil.
GETTY De grootste windturbine aan de kust is momenteel in aanbouw in Fife Energy Park in Methil.
In Schotland zijn de afgelopen 6 jaar meer dan 5 miljoen bomen geveld om plaats te ruimen voor windturbineparken. Minder dan 1,6 miljoen nieuwe bomen zijn aangeplant om het verlies te compenseren. Dat blijkt uit cijfers die het Schotse Staatsbosbeheer vandaag gepubliceerd heeft, schrijft de krant The Daily Telegraph.

Sinds Alex Salmond (SNP) in 2007 minister-president van Schotland werd, zijn in Schotland meer dan 2.150 hectare bomen gerooid om plaats te ruimen voor windturbines. Dat is te lezen in de officiële cijfers van de Forestry Commission, die belast is met het beheer van de bossen in het Verenigd Koninkrijk.

De commissie schat dat er per acre (ongeveer 0,4 hectare) gemiddeld 810 bomen staan. Omgerekend gaat het dus om meer dan 5 miljoen bomen. In dezelfde periode werd minder dan 800 hectare beplant, wat neerkomt op een verlies van zo'n 3,4 miljoen bomen.

Protest
De SNP (Scottish National Party) heeft vooropgesteld tegen 2020 alle Schotse energie te genereren uit hernieuwbare bronnen, met windenergie als voornaamste bron. Als gevolg daarvan schoten windturbines de jongste jaren als paddenstoelen uit de grond. In het landelijke Schotland stonden vorig jaar al bijna evenveel turbines als in de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Verscheidene gemeenten hebben een verzoek ingediend om de bomenkap voor nóg meer windturbines te stoppen. De verzoeken werden geweigerd. In de plaats daarvan oefent de Schotse regering volgens The Daily Telegraph druk uit op de beslissende instanties om meer windturbineparken goed te keuren, zelfs als er lokaal verzet is.

Deze politiek veroorzaakt in Schotland een stroom van protest. Volgens de Scottish Conservative Party richt Alex Salmond moedwillig vernielingen aan in de natuur. "De SNP is zo geobsedeerd door hernieuwbare energie dat ze blind is voor de verwoesting van een ander essentieel ecologisch element", zegt woordvoerder Murdo Fraser. "Er zijn al bijna evenveel bomen vernield als er mensen zijn in Schotland: hallucinant."

"Geen correct beeld"
Volgens de Schotse regering geven de cijfers geen correct beeld van het beleid. Slechts zo'n 315 hectare grond op de sites van de windenergieparken was geschikt om nieuwe bomen op te planten, zegt minister van Milieu Paul Wheelhouse. "Maar in dezelfde periode heeft de Forestry Commission Scotland wel nieuwe aanplantingen op meer dan 31.400 hectare gesteund. Het gaat om 62 miljoen bomen in heel Schotland. Nergens in Groot-Brittannië worden meer bomen aangeplant dan hier. Bovendien wordt strikter toegekeken op de planning van windturbineparken, om te verzekeren dat het vellen van bomen tot een minimum beperkt wordt."

Actievoerders tegen het windenergiebeleid van de regering becijferden intussen dat het aantal turbines in de Scottish Borders, het uiterste zuiden van Schotland, dit jaar wellicht boven de 600 zal groeien. Op dit moment zijn in het gebied al 441 grootschalige turbines gebouwd of in aanbouw. Verder zijn vergunningsaanvragen ingediend voor 185 turbines en zitten er 47 in de goedkeuringsfase. Energiebedrijven blijven intussen sites screenen met een potentieel van nog eens 400 turbines.