Kunnen planten de klimaatverandering vertragen?

Planten en bomen nemen 16 procent meer CO2 op dan tot nu werd gedacht. Maar of het volstaat om de klimaatverandering te vertragen, is maar de vraag.
THINKSTOCK Planten en bomen nemen 16 procent meer CO2 op dan tot nu werd gedacht. Maar of het volstaat om de klimaatverandering te vertragen, is maar de vraag.
De huidige klimaatmodellen onderschatten de positieve invloed van planten en bomen op de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Amerikaanse wetenschappers. Planten nemen veel meer koolstofdioxide uit de lucht dan tot nu toe werd gedacht. Maar is het verschil groot genoeg om de klimaatverandering te vertragen?

De belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering is de uitstoot van CO2. Planten hebben daarvan een dosis nodig voor hun fotosynthese, het proces waarbij ze koolstofdioxide omzetten in koolhydraten. Volgens onderzoekers van de universiteiten van Austin en Missouri en het Oak Ridge National Laboratory nemen planten op het land meer CO2 op dan tot nu toe werd aangenomen.

De meeste klimaatmodellen houden geen rekening met de manier waarop koolstofdioxide zich verspreidt in een bladweefsel. De onderzoekers stellen dat de modellen de CO2-opname daardoor met liefst 16 procent onderschatten. Automatisch rijst de vraag: kan de plantenwereld ons hoeden voor de ondergang?

Een grotere opname van koolstofdioxide is een goede zaak, maar of een verschil van 16 procent de klimaatverandering kan vertragen, is twijfelachtig. "Dit verandert wellicht niets aan de dringende noodzaak om de uitstoot in te dijken", zegt Lianhong Gu, milieuwetenschapper aan Oak Ridge National Laboratory en co-auteur van de studie, aan nieuwssite MNN. "De klimaatverandering, veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen, heeft veel meer impact dan de reactie van planten op CO2."

Het doel van deze studie is niet nieuwe voorspellingen te doen, benadrukt Gu. "Daar dienen de klimaatmodellen voor. Ons doel is de modellen verder te verfijnen."

Dit verandert wellicht niets aan de dringende noodzaak om de uitstoot in te dijken. De klimaatverandering, veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen, heeft veel meer impact dan de reactie van planten op CO2

Lianhong Gu, onderzoeker

"Kwestie van tijd"

Hoe de bevindingen van het team het verwachte tempo van de klimaatverandering kunnen beïnvloeden, is moeilijk te voorspellen. "Rekening houdend met de fotosynthese wordt de opwarming mogelijk een korte tijd uitgesteld", aldus Gu. "Maar hoe lang, dat hebben we nog niet onderzocht. Vroeg of laat zal toch gebeuren wat we verwachten; het is slechts een kwestie van tijd."

Wetenschappers reageren verdeeld op de nieuwe studie. "De studie is overroepen", meent Martin Heimann, onderzoeker aan het Max Planck Instituut in Duitsland. "Volgens de onderzoekers nemen planten 16 procent meer CO2 op. Maar voor het klimaat telt enkel de netto-opname van CO2 op het land en in het water. Als de planten meer CO2 opnemen, neemt de afstoot van koolstof ook toe door het ontbinden van dode biomassa."

Fotosynthese of niet, geen enkel klimaatmodel kan exact voorspellen wat de mens zal doen, stelt Werner Aeschbach-Hertig van de universiteit van Heidelberg. Maar uit de mogelijke scenario's van onze toekomstige CO2-uitstoot die de VN uittekenden, valt af te leiden dat de plantenwereld ons zelfs in de meest gunstige situatie niet kan redden.

Fotosynthese of niet, geen enkel klimaatmodel kan exact voorspellen wat de mens zal doen

Werner Aeschbach-Hertig, universiteit van Heidelberg