Klimaatcoalitie wuift minister uit voor vertrek naar Cancun

BELGA
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft vanochtend op de luchthaven van Brussels Airport een laatste ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de Klimaatcoalitie. Die kwamen de minister voor haar vertrek naar de VN-klimaattop in Cancún nog eens hun verwachtingen uitleggen. Ze hadden ook een dvd bij van de betoging die vorige week zondag door Brussel trok en een gouden plaat met het Klimaatlied dat op die betoging gezongen was.

De Klimaatcoalitie is een verzameling van een 70-tal milieu-organisaties, Noord-Zuidbewegingen en sociale en sociaal-culturele verenigingen, die allen ijveren voor een krachtdadige politiek om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Vanochtend hebben vier vertegenwoordigers van de coalitie, respectievelijk van de Bond Beter Leefmilieu, het ACW, Greenpeace en CNCD-11.11.11, minister Schauvliege nog eens op het hart gedrukt wat zij van de komende VN-Klimaattop verwachten.

"Onze eisen zijn nog steeds dezelfde als voor de vorige klimaattop in Kopenhagen", zegt Stien Coessen van Greenpeace. "Europa moet het voortouw nemen in de onderhandelingen en zelf het goede voorbeeld geven door betekenisvolle stappen te zetten om de klimaatverandering te keren. Zo moet de Europese doelstelling inzake CO2-reductie verder gaan dan een daling van 20 procent tegen 2020. We vragen ook een bindend en ambitieus internationaal akkoord om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme, duurzame en groene economie met volwaardige jobs en sociale rechten." (belga/gb)