Kerry over klimaat: "Niemand heeft het recht zomaar beslissingen te nemen die miljarden mensen aangaan"

REUTERS
In het licht van de verkiezing van Donald Trump heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, opgeroepen de vrijwaring van het klimaat niet de rug toe te keren. Tot de machtigen der aarde zei hij in een toespraak op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Marrakesh: "Niemand heeft het recht enkel op grond van een ideologie of zonder de juiste informatie beslissingen te nemen die miljarden mensen aangaan".

"Ik roep u op tot zorgvuldig wikken en wegen voordat u onherroepelijke beslissingen neemt", zei Kerry vandaag. Klimaatscepticus Trump had in de verkiezingsstrijd onder meer aangekondigd dat hij, als president, de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs zou terugtrekken.

Kerry heeft het historische klimaatverdrag dat vorig jaar in Parijs gesloten werd, mee onderhandeld. Nu komt met Trump een president aan de macht die, net als grote delen van zijn Republikeinse Partij, de door de mensen veroorzaakte verandering van het klimaat loochent.

In een nauwelijks verholen oproep tot de komende regering van de Verenigde Staten riep Kerry politici op hun beslissingen te laten steunen op de expertise van wetenschappers.

België zakt vijf plaatsen in klimaatindex
"De achteruitgang van ons land in de internationale klimaatranglijst is een waarschuwing die serieus moet worden genomen." Dat zeggen Bond Beter Leefmilieu (BBL), Inter-Environnement Wallonie, WWF en Greenpeace woensdag naar aanleiding van de Climate Change Performance Index die op de Klimaattop van Marrakesh is bekendgemaakt. België is in die lijst vijf plaatsen gezakt en staat nu op nummer 12.

"Hoewel hernieuwbare energie in ons land het afgelopen decennium een zekere ontwikkeling heeft gekend, vertraagt deze de laatste tijd", zeggen de milieuverenigingen. "Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix blijft bovendien ruim onder het Europese en zelfs het wereldwijde gemiddelde. Om de Belgische inspanningen in lijn met het akkoord van Parijs te brengen, moet de uitbouw van hernieuwbare energie dringend versnellen. Hiervoor is een duidelijke en ambitieuze doelstelling nodig. Ook een stabiel financieringskader én tariefzetting draagt bij aan een gunstig investeringsklimaat. Zowel een snelle uitstap uit kernenergie als een hogere CO2-prijs in de Europese emissiehandel zijn cruciale voorwaarden."

"Daarenboven neemt België in sommige klimaatdossiers een negatieve houding aan", zo vinden de Belgische natuur- en milieu-organisaties. "Zo hebben de Gewesten en het federale niveau, onder druk van de industrie, voorgesteld om het Europese systeem voor emissiehandel sterk te verzwakken. Onder het Belgische voorstel zouden de grote uitstoters een groter aandeel gratis uitstootrechten krijgen. Dit is niet alleen een ongerechtvaardigd geschenk aan de vervuilers, maar hierdoor dreigt ons land ook 500 miljoen euro aan klimaatinkomsten mis te lopen - en dit in een begrotingscontext die een adequate financiering van het klimaatbeleid bemoeilijkt." De milieu- en natuurorganisaties vragen de Belgische overheden het emissiehandelssysteem op Europees niveau net te versterken en niet af te zwakken, zodat de industrie geholpen wordt in haar transitie naar een klimaatneutrale economie.

Conferentie 2017 in Bonn
De jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties zal in 2017 in de Duitse stad Bonn plaatsvinden tussen 6 en 17 november. Dat is tijdens de huidige klimaatconferentie in het Marokkaanse Marrakesh beslist en het nieuws is bevestigd door het Duitse ministerie van Leefmilieu. Het voorzitterschap zal echter niet gaan naar Duitsland, maar wel naar Fiji, de eilandrepubliek in de Stille Oceaan.

"Hoewel hernieuwbare energie in ons land het afgelopen decennium een zekere ontwikkeling heeft gekend, vertraagt deze de laatste tijd. Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix blijft bovendien ruim onder het Europese en zelfs het wereldwijde gemiddelde."