2025

Gesponsorde inhoud

Kernenergie en hernieuwbare energie hand in hand

Nucleair Forum

Op middellange termijn wordt hernieuwbare energie in België de belangrijkste elektriciteitsbron. Tegen 2050 zal twee derde van alle elektriciteit in ons land afkomstig zijn van wind, zon en waterkracht.

Intussen behalen landen zoals Duitsland, die een ambitieuze groei van hernieuwbare energie combineren met fossiele energiebronnen zoals, steenkool, bruinkool en aardgas, een minder gunstig milieurapport dan landen die hernieuwbare energie combineren met kernenergie zoals Frankrijk, Zweden en Zwitserland.

In België remt het behoud van kernenergie de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in ons land nauwelijks af. Beide vormen van energieproductie kunnen overigens erg complementair zijn. Een belangrijk kenmerk van kernreactoren is dat ze traag opstarten, maar daarna met een beperkte voorraad brandstof (uraniumstaven) heel lang continu op volle kracht kunnen draaien.

Hernieuwbaar groeit onafhankelijk
Kernenergie staat een groeiend gebruik van hernieuwbare energiebronnen niet in de weg. In een studie uit 2017 analyseert Energyville twee toekomstscenario’s: een met en een zonder kernenergie. Daaruit blijkt dat noch het behoud van kernenergie, noch de kernuitstap een invloed heeft op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Anders gezegd: als we de kerncentrales sluiten, ondersteunen we de ontwikkeling van hernieuwbare energie niet, maar zullen we wel nieuwe gascentrales in dienst moeten nemen.

Opslag van wind- en zonne-energie
Verschillende studies pleiten ervoor om ook voor wind- en zonne-energie opslagmogelijkheden te ontwikkelen, zodat ook deze bronnen flexibel en stuurbaar kunnen worden ingezet in combinatie met nucleaire energie. Dat zou niet alleen vanuit ecologisch standpunt een goede zaak zijn. Door het verder afvlakken van de pieken in de vraag kunnen de elektriciteitsproducenten ook pieken en dalen in de prijs voorkomen, omdat ze niet op de duurste momenten (al dan niet fossiele) buitenlandse stroom moeten aankopen en het goedkoper is met een vast ritme te produceren. Vooral de industrie is hiervoor gevoelig, want zij voelt door haar permanente verbruik eventuele prijsschommelingen het meest. Huishoudens zouden gemakkelijker om die pieken heen kunnen consumeren. Maar wie wil er om 5 uur ‘s morgens zijn gazon maaien?
10 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Yves Steenssens

  Tienduizenden werken dagelijks aan de gecrashte kerncentrales e.a.. .Einde atoomtijdperk zal zelfs nog meer energie kosten dan het heeft opgeleverd .Einstein: "De ontketende kracht van het atoom heeft alles veranderd , behalve onze manier van denken ,daarom stevenen we af op een ongeëvenaarde catastrofe" -ook dit zei hij : "Kernenergie zonder waterdruk is de hel op aarde " .

 • Norbert Thieren

  Kerncentrales zijn de gevaarlijkste uitvinding van de vorige eeuw. Eén ongeval is onbegrensd in ruimte en tijd. Nu nog lijden en sterven mensen aan de gevolgen van diverse rampen.

 • RENE LENAERTS

  Kernenergie kan geleidelijk afgeschaft worden naarmate nieuwe energiebronnen de plaats kunnen innemen. Wie beweert dat de kerencentrales enkel open blijven uit kwade wil kan of wil niet rekenen.

 • MARCEL VERMEERSCH

  duur betaalde reclame ,..

 • Bernd Vaes

  Kernenergie kan 100% uitgesloten worden, zonder dat fossiele brandstoffen haar plaats moeten innemen. Maar de wil ertoe ontbreekt.