2025

Gesponsorde inhoud

Kernenergie blijft nodig voor koolstofarme energiemix

Nucleair Forum

De zeven kernreactoren in België produceren meer dan 50% van de in ons land opgewekte elektriciteit. In de afgelopen maand maart bedroeg het aandeel van kernenergie zelfs 60% van onze elektriciteit. Windenergie produceerde 9% en zonne-energie was goed voor 4% van de stroomproductie. Omdat zonne- en windenergie afhankelijk zijn van het weer, is er nood aan energiebronnen die dag en nacht beschikbaar zijn. 

Naast kernenergie zijn dat ook centrales op fossiele energiebronnen. Die staan in voor minder dan de helft van de stroomproductie, maar ze veroorzaken ruim 85% van de CO2-emissies. Met de groei van de hernieuwbare capaciteit zijn het voorbije decennium wel diverse centrales op fossiele brandstoffen deeltijds of volledig uit dienst genomen, terwijl de kerncentrales bleven voorzien in de zogenaamde ‘base load’.

Daardoor scoort België behoorlijk goed op de ranglijst van CO2-arme elektriciteitsproductie. In die lijst staat het ver voor onder meer Nederland, dat slechts één kernreactor telt, en Duitsland, dat kernenergie afgezworen heeft. Maar ons land komt wel na Frankrijk en Zweden, landen waar hernieuwbare energie en kernenergie samen quasi alle stroom leveren. In Frankrijk is bijna 70% van de elektriciteit van nucleaire oorsprong en bijna een kwart komt er uit hernieuwbare bronnen. In Zweden produceert kernenergie ongeveer 50% van de elektriciteit; waterkrachtcentrales nemen ongeveer 40% van de productie voor hun rekening.

Kernenergie in de mix: lagere CO2-uitstoot
Verschillende landen van de EU kiezen voor verschillende opties. Sommige doen dat met kernenergie (Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk, Spanje …), andere landen bouwen kernenergie af of hebben helemaal geen kerncentrales (Duitsland, Denemarken). Opvallende constante: landen die wel gebruikmaken van kernenergie, hebben een veel lagere CO2-uitstoot dan landen die het doen zonder kernenergie. En dat ondanks belangrijke investeringen in hernieuwbare energie. Neem het voorbeeld van Zweden en Denemarken. Beide hebben een elektriciteitsmix die voor de helft bestaat uit hernieuwbare energie. Maar Zweden, dat hernieuwbare energie combineert met kernenergie, heeft een veel lagere CO2-uitstoot dan Denemarken. Met andere woorden, niet zozeer hernieuwbare energie is een garantie voor een koolstofarme energiemix, wel de complementtechnologie die wordt gebruikt.

In de hele Europese Unie samen doen 14 EU-lidstaten een beroep op kernenergie. Kerncentrales vertegenwoordigen 25% van alle elektriciteit die in Europa wordt opgewekt, en 50% van alle CO2-arme elektriciteit in de Europese Unie. Kernenergie is de belangrijkste koolstofarme energiebron, naast wind, zon en waterkracht.

Voor een evenwichtig klimaat
België heeft zich als doel gesteld om zijn energie- en elektriciteitsproductie koolstofarm te maken. Een optimale combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie lijkt, samen met een zuinig consumptiepatroon, de beste optie voor het klimaat.

Nucleair Forum19 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Michel Philippe

  Kernenergie heeft geen invloed op het klimaat. Er is genoeg know how om het veilig te doen. Ik zie niet in hoe men in een korte tijd kernenergie kan vervangen door windmolens en zonnepanelen. Waar moet trouwens de energie vandaan komen als er geen wind of zon is ?

 • André Lernout

  Kerncentales sluiten is economische zelfmoord!

 • Alfons Detemmerman

  Ja hoorde vandaag stookolie, gas afschaffen. Kernenergie verbannen, de oplossing moet nu komen van warmtepompen. Dan kunnen ze binnenkort een belasting heffen op warmtepompen .... Weliswaar na dat de lobby er genoeg aan verdiend heeft he

 • Eduard Maes

  Om tot deze conclusie te komen moet je geen expert zijn. Alleen zijn er een paar domme politieke partijen die de nucleaire centrales kost wat kost willen sluiten.

 • jaak Peeters

  Dit moge dan reclame zijn voor de kernenergielobby: kernenergie is de enige methode om geen CO2 uit te stoten bij de opwekking van stroom. Dat zulks in het voordeel van bepaalde financiële groepen is, ligt aan onszelf: als er iets moet genationaliseerd worden, is het de energiesector. Dit is het enige en uitsluitende punt waarop ik het met Peter Mertens eens ben.