Jongste jaren meer bos gekapt dan heraangeplant

UNKNOWN

Er is de jongste jaren meer zonevreemd bos gekapt dan dat er nieuw bos aangeplant is. Dat blijkt uit een antwoord van de Vlaamse minister voor Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits (CD&V), op twee parlementaire vragen.

Volgens het bosdecreet kunnen bossen die op het gewestplan ingekleurd zijn als woonzone of industriegebied gekapt worden om te verkavelen of te ontwikkelen, op voorwaarde dat eenzelfde oppervlakte opnieuw bebost wordt.

Compenseren

Een bouwheer kan op twee manieren compenseren: door zelf bos aan te planten op andere percelen, of door een bosbehoudsbijdrage te storten waarmee de Vlaamse overheid zelf grond koopt om te bebossen. De afgelopen jaren werd in totaal 1.300 hectare zonevreemd bos gekapt, terwijl er slechts 470 hectare bos werd aangeplant. Voor 1.100 hectare werd een bosbehoudsbijdrage betaald. Met die spaarpot - waar 13 miljoen euro in zit - werd slechts 310 hectare te bebossen grond gekocht.

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) maant de overheid aan tot actie. "Op veel van die aangekochte gronden moet de eerste boom nog worden geplant", laakt de BBL. Crevits erkent dat het aanplanten niet snel verloopt. Ze stelt dat bebossen tijd vergt. (belga/tdb)